Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες που δεν υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, τα ψηφοδέλτια στα οποία δεν καταγράφεται κομματική προτίμηση και υπάρχει επιλογή υποψηφίων δε θα θεωρούνται άκυρα, όπως ισχύει σήμερα. Συναφώς, όσοι πολίτες δεν έχουν κομματική επιλογή θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία και δε θα επιλέγουν την αποχή και την αποστασιοποίηση από την πολιτική.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα