Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, ώστε να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εξετάσεις στο τέλος του Α’ τετραμήνου στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης. 

Όπως έχει διαφανεί και στην πράξη, οι εξετάσεις του Α’ τετραμήνου έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού διδακτικού και εκπαιδευτικού χρόνου, τη δημιουργία αχρείαστου άγχους σε γονείς και μαθητές, την αύξηση της παραπαιδείας, αλλά και των ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές που είτε διαμένουν σε απομακρυσμένες κοινότητες, είτε προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εξετάσεις τετραμήνων, Παγκύπριες εξετάσεις, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Χρίστος Χριστόφιας, Χρίστος Χριστοφίδης

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα