Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να μην παραγράφεται το αγώγιμο δικαίωμα για αποζημίωση κατά παντός υπευθύνου για πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά κακοποίηση παιδιού σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθότι παρόλο που σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου το αγώγιμο δικαίωμα του παιδιού θύματος για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου δεν παραγράφεται, το αγώγιμο δικαίωμα του παιδιού θύματος για πράξεις και/ή παραλείψεις που συνιστούν κακοποίηση παιδιού, αλλά διαπράχθηκαν πριν από τη ψήφιση του εν λόγω Νόμου, παραγράφεται. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αγώγιμο δικαίωμα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

March 2, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα