Ο περί Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Υπηρεσιών Παροχής Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης και Άδειας Λειτουργίας Υπηρεσιών παροχής Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής Νόμος του 2022» είναι η εισαγωγή ενός ενιαίου και αποτελεσματικού πλαισίου παροχής Υπηρεσιών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ατόμων που χρήζουν Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό καθορίζονται ή ρυθμίζονται:

(α) Οι βασικές αρχές παροχής της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής μέσα από τις οποίες ξεχωρίζει η αναγνώριση της βασικής ευθύνης του κράτους, η υποχρέωση εισαγωγής και εφαρμογής θεραπευτικών προσεγγίσεων επιστημονικά ανεγνωρισμένων.

(β) Ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας όλων των Υπηρεσιών παροχής Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, είτε αυτές προέρχονται από το κρατικό είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Η πλήρης εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας Υπηρεσιών παροχής Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Κοινοτικής Μαιευτικής, προϋποθέτει την έκδοση Κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα