Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €112 εκ. και είναι οριακά αυξημένος κατά €0.4 εκ. ή σε ποσοστό κατά 0.3% σε σχέση με το 2022. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος, ενώ είναι περεταίρω αυξημένος, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €112.4 εκ..

Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία για Διαχειριστικά Έξοδα, Επιχορήγηση Επιτοκίου, περιλαμβανομένων των τραπεζικών εξόδων, συνολικού ύψους €28 εκ.. Άλλα έσοδα, αποτελούν οι πρόσοδοι από τους τόκους εκδοθέντων δανείων του Σχεδίου Φερεγγυότητας ύψους €4.5 εκ., η αποπληρωμή εκδοθέντων δανείων ύψους €33.5 εκ. και οι αναλήψεις άτοκων δανείων ύψους €46 εκ. (άτοκο δάνειο από το κράτος για το Σχέδιο Φερεγγυότητας).

Στις δαπάνες, πέραν των Διαχειριστικών Εξόδων, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκ., για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από το οποίο €40 εκ. αφορά δάνεια για σπουδές, €1.5 εκ. αφορά δάνεια για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και €4.5 εκ. αφορά δάνεια Επαγγελματικής Δραστηριοποίησης. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €22.7 εκ. για Επιχορήγηση Επιτοκίου, καθώς και €2.6 εκ. έξοδα και προμήθειες τραπεζών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα