Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 παρουσιάζει έλλειμα ύψους €0.07 εκ., το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα ισόποσου ύψους, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στο €1.09 εκ. και €1.16 εκ., αντίστοιχα. Τα έτη 2024-2025, ο ΠΥ είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στο €1.2 εκ..

Τα έσοδα το 2023 είναι μειωμένα κατά €0.1 εκ. ή σε ποσοστό κατά 8.7% σε σχέση με το 2022 και ανέρχονται στο €1.08 εκ., λόγω κυρίως της περίληψης μειωμένων προνοιών για, Πάγια Ετήσια Εισφορά από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και για ‘Αλλα Έσοδα που αφορούν επιβαρύνσεις για υποβολή παραπόνου. Τα έτη 2024-2025, τα έσοδα παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το 2023 κατά 7.4% και 7%, αντίστοιχα.

Οι δαπάνες το 2023 είναι οριακά μειωμένες κατά €0.045 εκ. και ανέρχονται στο €1.1 εκ., λόγω κυρίως της μείωσης στις λειτουργικές δαπάνες. Παράλληλα αυξάνονται οι αποδοχές του συμβασιούχου προσωπικού. Τα έτη 2024-2025 είναι οριακά αυξημένες, ενώ συνεχίζουν να είναι μειωμένες σε σχέση με το 2022 και ανέρχονται στο €1.2 εκ..

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα