Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε τα απροσδόκητα κέρδη των προμηθευτών ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και των διανομέων και των εταιρειών πετρελαιοειδών να υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή ύψους 90% για το έτος 2022.

Η παρούσα τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την φορολόγηση των υπερκερδών των προμηθευτών ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και των διανομέων και των εταιρειών πετρελαιοειδών που προέκυψαν από τις πολύ ψηλές τιμές ενέργειας κατά το 2022. Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των συστάσεων του Γ.Γ του ΟΗΕ και της ΕΕ, καθώς και εναρμόνιση με την πρακτική που έχουν ακολουθήσει ήδη άλλα κράτη μέλη. Με την εφαρμογή των προτεινόμενων προνοιών θα υπάρξει δημοσιονομικό όφελος για το κράτος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑΠΕ, Ενέργεια, Προστασία καταναλωτή, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Στέφανος Στεφάνου

Ημερολόγιο

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα