Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε στον σχετικό Πίνακα αυτού που περιλαμβάνεται η εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που καθορίζονται στους περί Προστασίας της  Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους του 2017 και του 2021 και στους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμούς του 2017 να προβλεφθεί υψηλότερο πρόστιμο, ύψους €300 αντί €85.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα