Ο περί Εγγραφής Διατροφολόγων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το επάγγελμα του διατροφολόγου, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από άτομα που ασκούν το επάγγελμα αυτό, χωρίς να έχουν τα αναγκαία προσόντα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα