Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος του 2003

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να προβλέπει για διαδικασία και ποινές εναντίον οργάνων, αρχών ή προσώπων που ασκούν διοίκηση και δε συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται με βάση το άρθρο 146 του Συντάγματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Νικόλας Παπαδόπουλος, Πανίκος Λεωνίδου, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

3 Απριλίου, 2003

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα