Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 2018

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία αφενός να καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης της διοίκησης με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου και αφετέρου καθορίζεται η διαδικασία παροχής καθοδηγητικών οδηγιών συμμόρφωσης προς τη διοίκηση. Περαιτέρω, θεσπίζεται ποινικό αδίκημα για την περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο εν γνώσει του και δόλια αρνείται να συμμορφωθεί ή προτρέπει άλλα πρόσωπα που καθήκοντως υποχρεούνται σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση, να μην συμμορφωθούν με οδηγίες, απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του υπό ψήφιση Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

January 3, 2018

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα