Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων για την πιο εύρυθμη λειτουργία του νόμου, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τη σύνθεση των συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, το προσωπικό τους και την έγκριση του προϋπολογισμού τους.

Εισάγονται επίσης συμπληρωματικές διατάξεις αναφορικά με κάποιες βασικές αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και, επιπλέον, εισάγονται διατάξεις που στοχεύουν στην ομαλή σύζευξη των διατάξεων του βασικού νόμου και των διατάξεων της περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων και της περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης νομοθεσίας, ενώ εισάγεται και η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων σε καθορισμένες περιπτώσεις και η δυνατότητα αναστολής παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον, ενισχύεται η λειτουργικότητα των μεταβατικών διατάξεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από το υφιστάμενο, στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, με τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα ταμεία καθώς και τραπεζικές εργασίες. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

16 Μαΐου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα