Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, έτσι ώστε, στις περιπτώσεις που ο αιτητής για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι άτομο με αναπηρία, να μη συνυπολογίζονται τα εισοδήματα, η ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών της οικογενειακής του μονάδας. Με την τροποποίηση αυτή διασφαλίζεται η αυτονομία και η ανεξαρτησία του ατόμου με αναπηρία. 

Επιπροσθέτως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται ο αιτητής ή/και δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να δύναται να μην αποδεχθεί την εργασία που του προσφέρεται, εάν προϋποθέτει την μετακόμισή του, εάν η αποδοχή της εργασίας είναι οικονομικά ασύμφορη, λόγω του ότι ο τόπος της εργασίας που του προσφέρεται είναι εκτός της επαρχίας της μόνιμης διαμονής του, καθώς και στην περίπτωση που η εργασία προϋποθέτει σύστημα βάρδιας και ο αιτητής ή/και δικαιούχος είναι νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου παιδιού. 

Τέλος, με την πρόταση νόμου σκοπείται η μη αποκοπή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην περίπτωση εκούσιας παραίτησης από την εργασία του δικαιούχου, μέχρις ότου ο αρμόδιος υπουργός ελέγξει τα δεδομένα και τους λόγους της παραίτησής του, και στην περίπτωση που ο υπουργός αποφασίσει ότι συνέτρεχαν εύλογοι λόγοι για την παραίτησή του, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, να συνεχίζεται η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα