Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου ώστε για την παροχή επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον ιδιοκτήτη του υπό ενοικίαση υποστατικού, να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής και πιστοποιητικού έγκρισης για χρήση του εν λόγω υποστατικού ως κατοικία.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποτροπή ενοικίασης υποστατικών, που ενώ η εγκεκριμένη χρήση τους είναι άλλη από κατοικία , μετατρέπονται παράνομα σε κατοικίες χωρίς να πληρούν στις πλείστες περιπτώσεις τις απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Επιδόματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

31 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα