Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε ο Γενικός Έφορος Εκλογής, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής, να συντάσσει και δημοσιοποιεί έκθεση αναφορικά με τον αριθμό των μη ψηφισάντων εκλογέων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, στην οποία παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό αυτών ανά ηλικία, φύλο και αστική περιοχή ή περιοχή της υπαίθρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκλογές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρύσης Παντελίδης

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα