Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε ακίνητη ιδιοκτησία προσώπου η οποία βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές να μην καθίσταται ως εγγύηση για την πληρωμή οφειλόμενου φόρου. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η εξαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατίας περιοχές, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν έχουν οικονομική αξία και άρα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα εκποίησης αυτών, από την εγγραφή εμπράγματου βάρους σε αυτές για οφειλόμενο φόρο. 

Σημειώνεται ότι, προσφάτως τροποποιήθηκε ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος, ώστε να μην επιτρέπεται η πώληση με τη διαδικασία της εκτέλεσης και η εγγραφή δικαστικής απόφασης στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο, καθώς και η παράταση υφιστάμενης εγγραφής στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία του εκ: δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη που βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και η οποία εγγραφή καθιστά το ακίνητο εγγύηση για αποπληρωμή χρέους. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας, Νίκος Γεωργίου

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα