Ο περί της Δυνατότητας Αποποίησης του Δικαιώματος Εξάσκησης Οποιασδήποτε Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Ιδιότητας ή Επιτηδεύματος Ασκούμενο Επί Κέρδει ή Μη Νόμος του 2024

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε αξιωματούχο που διορίζεται ή εκλέγεται σε δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή θέση να υποβάλλει προς τον αρμόδιο υπουργό δήλωση αποποίησης του δικαιώματος εξάσκησης οποιαδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, ιδιότητας ή επιτηδεύματος, ασκούμενο επί κέρδη ή μη για τη χρονική περίοδο κατά την οποία υπηρετεί στο εν λόγω αξίωμα. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ασυμβίβαστο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

25 Απριλίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα