Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι παρευρίσκονται σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπώντας το υπουργείο ή το τμήμα ή την υπηρεσία τους να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους επί οποιουδήποτε θέματος τους ζητηθεί, διευκρινίζοντας κατά πόσο πρόκειται για θέσεις του υπουργείου ή του τμήματος ή της υπηρεσίας που εκπροσωπούν ή για προσωπικές τους θέσεις.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

14 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα