Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με την αδειοδότηση της χρήσης οικοδομών ή υποστατικών που εκπέμπουν ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ηχητικής οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία χώρων αναψυχής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Μουσιούττας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα