Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος του δικηγόρου, καθώς και η καλύτερη εποπτεία του.

Ειδικότερα, όσοι δικηγόροι εγγράφονται στο «Μητρώο των Δικηγόρων», το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, αυτόματα εγγράφονται σε βιβλίο που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Περαιτέρω, θα διατηρούν το δικαίωμα εγγραφής στο «Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα» όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των Δικηγόρων», εφόσον καταβάλουν όλα τα ετήσια δικαιώματα και παρακολουθήσουν όλα τα απαραίτητα μαθήματα εκπαίδευσης που παρακολουθούν οι δικηγόροι που ασκούν δικηγορία στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, το Νομικό Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τον δικηγόρο να παρακαθίσει με επιτυχία σε προφορική ή γραπτή εξέταση, αναφορικά με τον περί Δικηγόρων Νόμο και τη Δεοντολογία των Δικηγόρων, ως και τον εκάστοτε εν ισχύει περί Δικαστηρίων Νόμο και συναφή θέματα, εφόσον έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής του δικηγόρου στο «Μητρώο των Δικηγόρων» ή την τελευταία εγγραφή του στο «Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα». Από όλες τις πιο πάνω υποχρεώσεις εξαιρούνται συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. 

Παρά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των Δικηγόρων» και επιθυμούν να εγγραφούν στο «Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα», δικαιούνται να καταβάλουν σωρευτικά την ετήσια συνδρομή που απαιτείται για εγγραφή στο «Μητρώο των Δικηγόρων», εφόσον δεν το έχουν πράξει τα προηγούμενα έτη. Επίσης, θα δικαιούνται να παρακολουθήσουν σωρευτικά εντός καθορισμένης προθεσμίας τον προαπαιτούμενο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εφόσον επίσης δεν το έχουν πράξει τα προηγούμενα έτη. 

Ταυτόχρονα, στο νομοσχέδιο γίνονται ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους δικηγόρους που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται επίσης ο βασικός νόμος, σε σχέση με τις Δικηγορικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης {ΔΕΠΕ), ώστε να καταστεί πιο εφικτός και αποδοτικός ο έλεγχος του Μητρώου Εταιρειών Δικηγόρων που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς και το μέρος που αφορά τα πειθαρχικά αδικήματα και διαδικασία ώστε να είναι πιο σαφής και λειτουργική. 

Τέλος, προστίθεται νέα διάταξη στον νόμο για την παραγραφή αγώγιμων δικαιωμάτων εναντίον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Νομικού Συμβουλίου ή του Ταμείου Συντάξεως των Δικηγόρων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

15 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

12 Οκτωβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα