Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρείται το δικαίωμα σε συζύγους ή συμβίους, υπό προϋποθέσεις, να επιλέγουν για κάθε φορολογικό έτος τη μεταφορά στον/στην σύζυγο/συμβίο του/της του αχρησιμοποίητου αφορολόγητου εισοδήματός του/της για σκοπούς υπολογισμού του καταβλητέου φόρου, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2024 και εντεύθεν. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορολογία

Ημερολόγιο

21 Μαρτίου, 2024

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα