Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμου ώστε ο τροποποιητικός νόμος να τεθεί σε άμεση ισχύ για τις εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2022.

Ειδικότερα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο σκοπό έχει να εναρμονιστεί ο βασικός νόμος με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 έως (Αρ. 3) 2020 και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και η ομαλή διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων πρόσβασης. Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία μετά τον διαχωρισμό των παγκύπριων εξετάσεων σε εξετάσεις απόλυσης και πρόσβασης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παγκύπριες εξετάσεις, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

7 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

14 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα