Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η δυνατότητα για εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προΐον και την παράνομη μεταφορά στρογγυλής ξυλείας, ως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του εν λόγω Νόμου.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα διώκει ποινικά τους παρανομούντες, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να προβεί σε εξώδικο συμβιβασμό των εν λόγω αδικημάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αντρέας Καυκαλιάς, Μαρίνα Νικολάου, Νίκος Κέττηρος

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα