Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρία Νόμου, ώστε δικαιούχοι του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα και του δελτίου στάθμευσης να είναι πρόσωπα των οποίων η λειτουργία των άνω άκρων λόγω κινητικής αναπηρίας εξαιτίας εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος δεν είναι σε βαθμό που να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται βοήθεια από άλλο πρόσωπο για βασικές σωματικές ανάγκες και των οποίων η κίνηση στα κάτω άκρα είναι μηδενική ή σχεδόν μηδενική.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Επιδόματα, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα