Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με τη διαγραφή του άρθρου 35Α. Με τη διαγραφή του άρθρου 35Α σκοπείται η απάλειψη της πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ασφαλισμένο πρόσωπο το οποίο επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 24 μήνες πριν το 65° έτος της ηλικίας του, δηλαδή στο 63° έτος της ηλικίας του, να μην υπόκειται σε αναλογιστική μείωση του ύψους της σύνταξης που δικαιούται κατά 0,5% για κάθε μήνα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα