Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε στους εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς να περιλαμβάνονται και πρόσωπα των οποίων η μητέρα είναι εκτοπισθείσα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, για να αρθεί η αδικία και η άνιση μεταχείριση παιδιών προσφύγων εκ μητρογονίας όσον αφορά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εκτοπισθέντες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα