Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να καθοριστούν σε αυτόν εκτός των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων, που παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, και οι υποχρεώσεις περιστασιακών παραγωγών αποβλήτων, που παράγουν περιστασιακά μικρές ποσότητες αποβλήτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Απόβλητα, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χρίστος Ορφανίδης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα