Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021, Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021, Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός των παρόντων νομοσχεδίων είναι η παράταση της θητείας των ήδη εκλεγμένων το 2016 και νυν εν ενεργεία κοινοταρχών και μελών των κοινοτικών συμβουλίων, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα κατά τον οποίο θα διενεργηθούν εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το έτος 2024, με σκοπό την κατά τη χρονική αυτή περίοδο, επίτευξη της υλοποίησης της μεταρρύθμισης του πλαισίου δράσης και λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα