Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η εξουσία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τους λειτουργούς και υπαλλήλους της οι οποίοι επιθυμούν να μεταφερθούν στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και να καταστούν μέλη του προσωπικού αυτού. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Ενέργεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

21 Σεπτεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

19 Οκτωβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα