Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:

(α) η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €188.450.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024 και

(β) η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους €16.225.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για δημόσια πανεπιστήμια

Την ανάγκη για καταρτισμό στρατηγικού σχεδιασμού για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, υπογράμμισε στη σημερινή της συνεδρίαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στην οποία συζητήθηκαν οι προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Πολλά από τα μέλη της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μύλωνας, κάλεσαν το Υπουργείο Παιδείας να παρουσιάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να μπορούν βάσει αυτού να κάνουν τον σχεδιασμό τους και τα πανεπιστήμια. 

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατά τη συνεδρίαση, ο οποίος σημείωσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός των Πανεπιστημίων θα είναι ευθυγραμμισμένος με τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να κάνει σχεδιασμό με γνώμονα τις δυνατότητες που του παρέχονται από το κράτος και, εάν στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών δεν απελευθερώνει κονδύλια για έργα που εγκρίθηκαν, τότε η ευθύνη θα βαραίνει στο κράτος.

Ο Γενικός Ελεγκτής επεσήμανε, ακόμα, ότι ένα πανεπιστήμιο θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεννόηση με το κράτος και σε ό,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού, καθώς είναι μια μακροχρόνια δέσμευση που δημιουργεί ανάγκες σε μισθούς και συντάξεις, όπως εξήγησε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μιχαηλίδης στο θέμα των φοιτητικών εστιών που ανεγείρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι και αυτό το ζήτημα πρέπει να είναι επίσης μέρος στρατηγικού σχεδιασμού. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι εάν το κόστος των εστιών ανέρχεται στις 110.000 ευρώ ανά δωμάτιο, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το κράτος είναι διατεθειμένο να χτίσει εστίες με τέτοιο κόστος.

Επίσης, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε σε θέματα που έθιξαν κατά τις παρεμβάσεις τους στη συνεδρίαση οι Βουλευτές, όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ανέγερση της πολυτεχνικής σχολής, καθώς και το συμβόλαιο του ΠΚ με τον νομπελίστα ακαδημαϊκό, Χριστόφορο Πισσαρίδη. Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι θα υπάρξει ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τόσο για το κτίριο της πολυτεχνικής σχολής, όσο και για το κτίριο της σχολής βιολογικών επιστημών.

Όσον αφορά την πολυτεχνική σχολή, επεσήμανε ότι ο εργολάβος θα έπρεπε να καταβάλλει 200.000 ευρώ σύμφωνα με τη ρήτρα για κάθε μήνα καθυστερήσεων, μετά τον Οκτώβριο του 2023, που είχε οριστεί ως ημερομηνία παράδοσης του έργου, πριν παραταθεί εκ νέου για τον Ιούλιου του 2024. 

Όσον αφορά το συμβόλαιο του Νομπελίστα Ακαδημαϊκού, Χριστόφορου Πισσαρίδη, με το ΠΚ, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι λήγει στις 31/08/2026. «Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά ο κ. Πισσαρίδης δεν διδάσκει στο Πανεπιστήμιο και λέμε ότι δεν αποτελεί γνώρισμα σοβαρού κρατικού πανεπιστημίου, ουσιαστικά να δηλώνει κάποιον ως μέλος της οικογένειάς του για ανεβάζει τις αξιολογήσεις του, ενώ δεν διδάσκει στο Πανεπιστήμιο και ο ίδιος στις δημοσιεύσεις του να παρουσιάζει ως πανεπιστήμιό του το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου», επεσήμανε ο Γενικός Ελεγκτής.

Ο Γενικός Ελεγκτής τοποθετήθηκε και σε θέμα που έθιξε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σχετικά με περίπτωση ακαδημαϊκού που αναφέρεται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο οποίος φέρεται να απουσίαζε για ολόκληρα εξάμηνα την περίοδο 2009-2019, ενώ είχε ζητήσει άδεια απουσίας για μερικούς μήνες, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι κατά τον έρευνά της η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν είχε στοιχεία για τις διδακτικές ώρες του εν λόγω ακαδημαϊκού κατά τα χειμερινά εξάμηνα της περιόδου αυτής.

O Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωάννης Γιαπιντζάκης, ανταποκρινόμενος στις επισημάνσεις των μελών της Επιτροπής για τον καταρτισμό του στρατηγικού σχεδιασμού, ανέφερε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του ΠΚ για το 2021-2025, που περιλάμβανε τη διεθνοποίηση του πανεπιστημίου, την αύξηση των πηγών εσόδων, την προσέλκυση άριστου προσωπικού και φοιτητών, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη υποδομών, ήδη υλοποιείται, ενώ το ΠΚ είναι σε διαδικασία εκπόνησης του σχεδιασμού για την δεκαετία 2025-2035.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μάριος Χατζηδαμιανού, σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει λάβει γνώση για τις δράσεις που θέλει να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ότι εκτιμά πως αυτό θα μπορέσει να εξεύρει πόρους για να τις υλοποιήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, σημείωσε ο κ. Χατζηδαμιανού, το Υπουργείο θα εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο χρηματοδότησής των δράσεων του ΠΚ.

Η συνεδρίαση για το θέμα του προϋπολογισμού του ΠΚ διακόπηκε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής, λόγω μη ολοκλήρωσης της συζήτησης μετά το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, και αποφασίστηκε να συνεχιστεί, για ακόμα μία φορά, σε επόμενη συνεδρίαη.

ΑΠΚΥ: Προτείνει να γίνει «ομπρέλα» για τα εξ αποστάσεως προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων

Εισήγηση να λειτουργήσει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ως ομπρέλα για τη διεξαγωγή όλων των εξ αποστάσεως προγραμμάτων των δημόσιων πανεπιστημίων διατύπωσε ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, Πέτρος Πασιαρδής. Όπως είπε ο κ. Πασιαρδής κατά τη συνεδρίαση, οι νομοθεσίες και των τριών δημόσιων πανεπιστημίων δεν απαγορεύουν να λειτουργήσουν όλα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, κάτι το οποίο βάζει σε μειονεκτική θέση το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ υπογράμμισε ότι το πανεπιστήμιο έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών του. Σημείωσε, δε, ότι τα άλλα δύο δημόσια πανεπιστήμια (ΠΚ και ΤΕΠΑΚ) θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις υποδομές αυτές και την τεχνογνωσία του ΑΠΚΥ και να προσφέρουν προγράμματα σε συνεργασία με αυτό. Εξήγησε, δε, ότι αυτό ήδη συμβαίνει για κάποια προγράμματα, για τα οποία έχουν γίνει ειδικά πρωτόκολλά για καταμερισμό και του κόστους.

Με τη θέση αυτή συμφώνησε και ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναδεικνύοντας ως κεντρικό ζήτημα και στην περίπτωση αυτή τον στρατηγικό σχεδιασμό από το κράτος για την Ανώτατη Εκπαίδευση και επισημαίνοντας ότι δεν έχει καμία λογική να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους τα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, σε παρέμβασή του για το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ των πανεπιστημίων, είπε ότι αυτός δεν είναι κακό να υπάρχει, καθώς οδηγεί τα πανεπιστήμια να προσφέρον προγράμματα που θα τα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο γιατί είναι πιο φθηνά, αλλά επειδή είναι καλύτερα.

Απαντώντας στην παρατήρησή αυτή, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΑΠΚΥ, Γιώργος Παπάς, σημείωσε ότι και στο ευ αγωνίζεσθαι υπάρχουν κανονισμοί, που τους θέτει η αρμόδια αρχή, που στην περίπτωση των δημόσιων πανεπιστημίων είναι το κράτος, υπογραμμίζοντας τον ρυθμιστικό ρόλο που θα πρέπει να έχει αυτό.

Ο κ. Παπάς ανέφερε ότι το ΑΠΚΥ αναπτύσσει προγράμματα με βάση στοιχεία από μελέτες διαφόρων φορέων (όπως η ΑΝΑΔ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο), αναγνωρίζοντας τις προοπτικές και τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά. Έτσι προέκυψε και το τμήμα νομικής, όπως εξήγησε ο ίδιος. Σημείωσε ότι αίτημα του ΑΠΚΥ είναι να γίνει σεβαστό από τα άλλα δύο δημόσια πανεπιστήμια και να μην υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά συντονισμός.

Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ, από τον Σεπτέμβριο του 2024 αναμένεται ότι θα προσφερθούν ακόμα τρία προγράμματα σπουδών, των οποίων η ανάπτυξη έχει ήδη προχωρήσει. Ο κ. Πασιαρδής υπογράμμισε ότι το πανεπιστήμιο λειτουργεί πολύ οικονομικά και ότι ο προϋπολογισμός του, ο οποίος είχε μικρή αύξηση φέτος, είναι ισοσκελισμένος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ο κ. Πασιαρδής ανέφερε ότι υπάρχει η δυνατότητα να διδάσκουν στο ΑΠΚΥ ακαδημαϊκοί που εργάζονται και σε άλλα πανεπιστήμια, εφόσον πληρούν τα ακαδημαϊκά και άλλα κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια, όπως είπε, είναι και η διαθεσιμότητα φτου καθενός, αφού αν είναι πλήρες μέλος ΔΕΠ άλλου πανεπιστημίου, δε θα μπορεί να έχει πάνω από ένα μάθημα στο ΑΠΚΥ. Σημείωσε, δε, ότι η μηνιαία αμοιβή των ακαδημαϊκών που διδάσκουν στον ΑΠΚΥ καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών και κυμαίνεται μεταξύ 800-1000 ευρώ.

Όσον αφορά το κτιριακό του ΑΠΚΥ, ο κ. Πασιαρδής είπε ότι αυτό παραμένει σε αναμονή, καθώς τέθηκε ως προτεραιότητα η τεχνολογική αναβάθμιση του ΑΠΚΥ. Ο Πρύτανης εξήγησε ότι η συμφωνία με Δήμο Λευκωσίας για την αξιοποίηση χώρου στην περιοχή ΣΟΠΑΖ θα απαιτούσε άμεση έναρξη των εργασιών, κάτι για το οποίο δεν είχε τους πόρους το ΑΠΚΥ και γι’ αυτό παρέμεινε σε αναμονή η διαδικασία των υπογραφών με τον Δήμο. 

Παρεμβάσεις Βουλευτών 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, με παρέμβασής του στη συνεδρίαση ανέφερε ότι κανένας στρατηγικός σχεδιασμός δεν υπήρξε από καμία Κυβέρνηση για την ανώτατη εκπαίδευση και ότι θα πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου σε αυτή την Κυβέρνηση για να τον ετοιμάσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, όπως είχε εξαγγείλει.

Όσον αφορά το ΑΠΚΥ, ο κ. Σαββίδης είπε κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή ότι πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν εξ αποστάσεως σπουδές για φοιτητές στην Κύπρο και ότι γι’ αυτό είναι σημαντικό το ΑΠΚΥ να φροντίσει για την καλύτερη προβολή των προγραμμάτων του.

«Εμφαντικά ζητούμε όπως στην Επιτροπή Παιδείας συζητηθεί άμεσα το θέμα που έχουμε εγγράψει ως ΔΗΣΥ για τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό στην Ανώτατη Εκπαίδευση και πιο ειδικά για τα δημόσια πανεπιστήμια», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας. Σημείωσε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ένα ζωντανό σύστημα, που πρέπει να εκσυγχρονίζεται και ότι «είναι συλλογική ευθύνη τόσο να εκσυγχρονίζουμε, όσο και παράλληλα και να εξοικονομούμε και πόρους».

«Αναμένουμε από την Κυβέρνηση από τα αρμόδια Υπουργία Παιδείας και Οικονομικών την κατάθεση του σχετικού οράματος για την επόμενη δεκαετία στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού τάχιστα», συνέχισε ο κ. Κάρουλλας. «Να εξορθολογίσουμε και να συντονιστούμε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτό το θέμα για το συμφέρον και τον επερχόμενων γενεών, στην βάση πάντοτε των αναγκών του τόπου, της ευρωπαϊκής μας ολοκλήρωσης και των δυνατότητων μας ως κράτος», πρόσθεσε. Είπε ακόμα ότι ο ΔΗΣΥ έχει προγραμματίσει συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας για συζήτηση του θέματος και θα καταθέσει σχετικές εισηγήσεις.

Όσον αφορά το ΑΠΚΥ, είπε ότι η εισήγηση του να γίνει η ομπρέλα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων, είναι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Αναφέρθηκε, τέλος,  στο ζήτημα για την προδημοτική εκπαίδευση, καλώντας την αρμόδια Υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που έγινε το πρωί στο Προεδρικό, σημειώνοντας ότι η διαβούλευση θα έπρεπε να γινόταν πριν την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το θέμα των εστιών, είπε ότι οι εστίες είναι απόλυτη ανάγκη, καθώς τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και σημείωσε ότι παράλληλα με την προσπάθεια ανέγερσης εστιών, μπορούν να γίνουν προσπάθειες και με τον ιδιωτικό τομέα, για μείωση κόστους και αύξηση προσφοράς εστιών.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης υπογράμμισε στις δηλώσεις του ότι «κύριος υπεύθυνος για τα προβλήματα τα οικονομικά και τις αδυναμίες οι οποίες παρουσιάζονται στα δημόσια πανεπιστήμια είναι η Κυβέρνηση». Πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση έχει αποτύχει – και η προηγούμενη Κυβέρνηση και η υφιστάμενη τουλάχιστον μέχρι σήμερα – να έχει έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για το πόσα λεφτά έχουμε, τι ανάγκες έχουν τα πανεπιστήμια πως θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια». Επεσήμανε, δε, ότι τα δημόσια πανεπιστήμια συνεχίζουν να παίρνουν επιχορήγηση ανά φοιτητή με τιμές του 1992.

«Τα πανεπιστήμιά μας διάγουν μία πολύ καλή πορεία, η οποία έχει βάλει τα την Κύπρο στον διεθνή επιστημονικό χάρτη, έχουν σημαντικές κατατάξεις στα διεθνή rankings, μορφώνουν χιλιάδες Κύπριους νέους και νέες κάθε χρόνο και δίδουν εργασία σε πολλούς νέους ερευνητές και άλλους νέους και νέες», συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των δημόσιων πανεπιστημίων, λέγοντας ότι αυτή τους η παρουσία πρέπει να διαφυλαχθεί.

«Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει η ανακοινώσει στην πρόσφατή του διάσκεψη – το περιβόητο state of the union – ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2024 θα είναι έτοιμος αυτός ο στρατηγός σχεδιασμός για τον οποίον εμείς κάνουμε λόγο», είπε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας ότι σε τρεις μήνες ολοκληρώνεται αυτό το ορόσημο του Προέδρου της Δημοκρατίας, όμως κανένα πανεπιστήμιο δεν έχει λάβει πρόσκληση να καταθέσει τον δικό του στρατηγικό σχεδιασμό και τις δικές του απόψεις.

Τέλος, αναφέρθηκε σε ερωτήματα που έθεσε, μεταξύ των οποίων και περίπτωση για διπλοθεσίτη ακαδημαϊκού του ΠΚ, που καταγράφεται στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν αφορούν στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας. «Έχουμε θαυμάσιους πανεπιστημιακούς στην Κύπρο που περνούν μέσα από διαδικασίες δύσκολες και αξιοκρατικές ως επί τω πλείστω», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «εάν υπάρχουν κάποια αρνητικά φαινόμενα και εμείς προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε ο λόγος είναι ακριβώς για να μην βρίσκει κανένας αφορμή να χτυπά τα πανεπιστήμια».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι δεν ήταν ικανοποιητικές οι απαντήσεις όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή στα θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό του ΠΚ, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα το θέμα των εστιών και της πολυτεχνικής σχολής.

«Απαιτήσαμε όπως παραδοθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας για τα πανεπιστήμια μας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι λέει αυτός ο σχεδιασμός και αν συμφωνεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών με αυτούς τους σχεδιασμούς, όχι μόνο του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και τον άλλων πανεπιστημίων», σημείωσε ο κ. Τρυφωνίδης. 

Ικανοποίηση εξέφρασε, πάντως, για την ανταπόκριση του Γενικού Ελεγκτή στην επιστολή που είχε υποβάλει με καταγγελία «για το θέμα των εστιών και της 20χρονης ολιγωρίας για να χτιστούν εστίες». Ανέφερε ότι ο κ. Μιχαηλίδης έχει ήδη απευθυνθεί στο ΠΚ και ζητά να του δοθούν τα πρώτα στοιχεία. 

«Αισιοδοξώ ότι με την ενεργό εμπλοκή του Γενικού Ελεγκτή θα φανεί η πραγματική αλήθεια για το θέμα των εστιών», και πρόσθεσε ότι «σύσσωμη η Επιτροπή Παιδείας εξέφρασε την απαρέσκεια της γιατί υπολογισμοί που έχουμε μπροστά μας μιλούν για 100.000 ανά δωμάτιο», σημειώνοντας ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα έχει ανάλογο κόστος μετά στην ενοικίαση για τους φοιτητές. 

«Ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε κάποιες άλλες απόψεις για το πώς μπορούν να χτιστούν εστίες μαζί με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα και τη δωρεάν παραχώρηση γης από το πανεπιστήμιο, οι οποίες θα εξεταστούν στη συνέχεια», είπε ο κ. Τρυφωνίδης.

Ικανοποίησή εξέφρασε ο Βουλευτής για το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο που προσφέρει το ΑΠΚΥ, αλλά και την προσπάθεια τους ούτως ώστε να εκπονηθούν κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα με τα άλλα δύο πανεπιστήμια, προκειμένου να εξοικονομούνται πόροι και χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Είπε, τέλος, ότι το ΑΠΚΥ διαβεβαίωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διαφύλαξη όλων των στοιχείων του πανεπιστημίου, μετά την τελευταία εισβολή των hackers στα στοιχεία του. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στο ΑΠΚΥ, λέγοντας ότι οι απόφοιτοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τα προγράμματα, και συνεχάρη το πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα της νομικής, λέγοντας ότι ήταν αναγκαίο. Πρόσθεσε ότι τα δίδακτρα, αν και χαμηλά, είναι αποτρεπτικά για κάποιους από τους ενδιαφερόμενους και εισηγήθηκε να δοθούν θέσεις για δωρεάν φοίτηση, μέσω Παγκύπριων εξετάσεων, ή να δίνονται κίνητρα για όσους έχουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά δυσκολεύονται να καταβάλουν τα δίδακτρα.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Αντρέας Θεμιστοκλέους, με παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι η ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης ήταν χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς καταγραφή των κοινωνικών ωφελημάτων, ενώ τα πανεπιστήμια, όπως είπε, είχαν τάξει βελτίωση στο κυκλοφοριακό, εφαρμογή τηλεϊατρικής, αξιοποίηση υδάτινων πόρων κ.α. Πρόσθεσε, δε, ότι όποτε χρειάστηκαν μελέτες για διάφορα θέματα, ζητήθηκε η συνδρομή ειδικών από το Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Ως σοβαρή πληγή ανέδειξε τις διπλές σχολές στα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς και την κακοδιαχείριση και τις σπατάλες, όπως είπε. Διατύπωσε, επίσης, την εισήγηση να γίνει εκτενής συζήτηση στο κεφάλαιο Δ της Βουλής, για να αναπτυχθούν οι απόψεις τους κάθε Βουλευτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2024 Νόμος του 2024

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους €5.099.590 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα