Υπερψήφιση κρατικού προϋπολογισμού 2024 και έγκριση πληρωμής €8.7 δισ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/12/2023, υπερψήφισε τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2024 και ειδικότερα ενέκρινε την πληρωμή από το Πάγιο Ταμείο ποσού ύψους €8.756.097.871. 

Αναλυτικά ο κρατικός προϋπολογισμός: 

Ο περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 και ειδικότερα η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο ποσού ύψους €8.756.097.871.

Η Βουλή ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 

H Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-2026. Υπέρ ψήφισαν 37 βουλευτές και εναντίον 19. 

Τον προϋπολογισμό υπερψήφισαν ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ενώ τον καταψήφισαν το ΑΚΕΛ και το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Καταψήφισαν επίσης ο μεμονωμένος Σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου και η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

Η Βουλή ενέκρινε επίσης σειρά τροπολογιών των κομμάτων. 

Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός με δημοσιονομικό πλεόνασμα που ανέρχεται στο 2,2% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% του ΑΕΠ. 

Το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 ανέρχεται στα €13,04 δις και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου (€4.340.817.750), οι οποίες δεν χρήζουν νομοθετικής έγκρισης. Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε €13,2 δις. Το 2024 προβλέπεται δημοσιονομικό πλεόνασμα €660 εκ. Το πρωτογενές ισοζύγιο, εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους, προβλέπεται στο €1 δις. ή 2,8% του ΑΕΠ. 

Στον προϋπολογισμό ενσωματώθηκαν επίσης 43 τροποποιήσεις από την Κυβέρνηση. 

Σειρά τροπολογιών από τα κόμματα  

Από τις τροπολογίες των κομμάτων που εγκρίθηκαν ξεχωρίζουν η αποκοπή ποσοστού 5% από τις λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν στην αγορά ύδατος, φαρμάκων, και άλλων ιατρικών προμηθειών, την καταβολή ενοικίων, φωτισμού και θέρμανσης, και το πλαίσιο προώθησης και εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η αποκοπή εγκρίθηκε με 35 ψήφους υπέρ και 20 εναντίον. 

Με 52 ψήφους υπέρ, μία εναντίον και μια αποχή, εγκρίθηκε τροπολογία με βάση την οποία οποιαδήποτε χορήγηση νέας κατηγορίας δικαιωμάτων ή επιδομάτων και οποιαδήποτε αναθεώρηση υφιστάμενων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων 

μισθών, υποβάλλεται μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση ή/και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού προς έγκριση. 

Η Ολομέλεια με 28 ψήφους υπέρ και 27 κατά, σταύρωσε την ομάδα δαπανών που αφορά την αγορά νέων οχημάτων για αξιωματούχους του κράτους, προκειμένου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να ενημερώνεται γραπτώς και να δίνει τη γραπτή συγκατάθεσή της προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη. 

Με 36 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον αποκόπηκαν τα κονδύλια που αφορούν σε αποκρατικοποίηση δημοσίων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, για τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκριση της Επιτροπής Οικονομικών. 

Η Ολομέλεια με 37 ψήφους υπέρ, 16 κατά και μία αποχή προχώρησε σε ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων (€100.000), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

Με ξεχωριστές ψηφοφορίες σταυρώθηκαν κονδύλια ύψους 15 εκ. ευρώ που αφορούν δρόμους πρωταρχικής σημασίας, ώστε να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Μεταξύ αυτών ο δρόμος πρωταρχικής σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στον Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, ο δρόμος πρωταρχικής σημασίας από την Αγλαντζιά μέχρι τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωμη, η βελτίωση των Λεωφόρων Λουκή Ακρίτα, Ναυαρίνου και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λευκωσία και στον Άγιο Δομέτιο, η βελτίωση της Λεωφόρου Ι. ΧΊωσήφ στον Στρόβολο, από τη Λεωφόρο Αθαλάσσης μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και της Λεωφόρου Βικέλα μέχρι το νέο ΓΣΠ, και η νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, τμήμα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι την οδό Φυτωρίου. 

Με 49 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον η Ολομέλεια σταύρωσε κονδύλι €3,2 εκατ., ώστε να ζητείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο μέρος για την προκήρυξη και πλήρωση διευθυντικών θέσεων στο Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. 

Επίσης, με 37 ψήφους υπέρ και 18 κατά, η Ολομέλεια προχώρησε στο σταύρωμα ποσού €2,1 εκατ. που αφορά σε διαγραφή δανείων και μη εισπρακτέων τόκων για τις οποίες δεν παρέχονται επαρκείς επεξηγήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για τη διενέργεια οποιεσδήποτε δαπάνης. 

Με 37 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον σταυρώθηκε κονδύλι ύψους €1,45 εκατ. ώστε να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, προτού διενεργηθεί η οποιαδήποτε δαπάνη. Το «σταύρωμα» αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων σε πολιτιστικά κέντρα της Κύπρου και στο εξωτερικό για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, δαπάνες για ανάπτυξη της χορευτικής κίνησης, τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση λογοτεχνικών εκδηλώσεων, την ενίσχυση της Θεατρικής Κίνησης για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και την αποστολή βιβλίων και ψηφιακών δίσκων σε πρεσβείες, πανεπιστήμια, σχολεία, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα στο εξωτερικό. 

Με 40 ψήφους υπέρ και 15 εναντίον σταυρώθηκαν οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα και ζητείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. 

Σταυρώθηκε επίσης με 33 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον κονδύλι €3,7 εκατ. και ζητείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών προτού διενεργηθούν χορηγίες του Υπουργείου Υγείας προς συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία, καθώς και άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας. 

Με 32 ψήφους υπέρ και 22 εναντίον σταυρώθηκε κονδύλι ύψους €5 εκατ. που αφορά το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας και ζητείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. 

Με 33 ψήφους υπέρ και 22 κατά σταυρώθηκε κονδύλι €3,42 εκατ. για συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορά στην ανάθεση σε εξουσιοδοτημένο φορέα όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία και ζητείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη. 

Σημειώνεται ότι κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια προχώρησε στην ένθεση σημείωσης σε δεκάδες δαπάνες ζητώντας ενημέρωση των αρμοδίων Επιτροπών. 

Δείτε αναλυτικά όλες τις τροπολογίες εδώ.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων