Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ημερομηνίας 5.7.21

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως:

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 9.00 π.μ.

Β. Νομοθετική Εργασία – Μέρος Α: 9.15 π.μ.

Γ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων: 12.30 μ.μ.

Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων: 12.55 μ.μ.

Ε. Νομοθετική Εργασία – Μέρος Β: 1.10 μ.μ.

ΣΤ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2021.  (Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €148.5 εκ. για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών που αφορούν κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αγροτικές πληρωμές, καθώς και διάφορες άλλες ανάγκες.)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Για την αναλυτική Ημερήσια Διάταξη πιέστε εδώ.

 

Δείτε Περισσότερα

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκατοντάδες ιατρεία χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ, στασιμότητα για το «Κόκκινο Κουμπί»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.  Καταγγελίες στη Βουλή για εκατοντάδες ιατρεία χωρίς

Οικονομικών

Ομόφωνη απόρριψη αποδέσμευσης υπερωριών υπαλλήλου στην Προεδρία από Επ. Οικονομικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.      Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών.  Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών