Πρόσληψη Εκτελεστικού Διευθυντή στο ΄Ιδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναλαμβάνει ο Δρ. Διόνυσος Αλεξίου.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πλήρωσης της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είχε δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Φεβρουαρίου 2023, ανακοινώνεται η πρόσληψη του Δρ. Διόνυσου Αλεξίου στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ιδρύματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2023. 

Ο Δρ. Αλεξίου είναι κάτοχος πτυχίου Κλασσικής Φιλολογίας, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δρ. Αλεξίου υπήρξε επίσης μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των Η.Π.Α. από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας 

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενεργώντας βάσει του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, προσχώρησε στην εγγραφή και σύσταση του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, με σκοπό την προώθηση των αρχών του κοινοβουλευτισμού και της συμμετοχικής δημοκρατίας και με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και εμβάθυνση της σχέσης της Βουλής των Αντιπροσώπων με τον πολίτη και την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Καταστατικού του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας, σκοπός και αρμοδιότητα του ιδρύματος είναι η ανάπτυξη του διαλόγου και της διάδρασης με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα μέσω δράσεων, προγραμμάτων και σχεδίων, όπως και εκδηλώσεων κάθε άλλης πρόσφορης μορφής, ήτοι, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, δημόσιες συζητήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, εκδόσεις και άλλες συναφείς δράσεις προς εκπλήρωση των προβλεπόμενων επί μέρους στόχων και σκοπών αυτού.  

Nomoplatform 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω