Ιχνηλάτηση καταλυτών για να σταματήσει η κλεπταποδοχή, μετατίθεται για Σεπτέμβρη η συζήτηση εξοπλισμού ντελιβεράδων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/06/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Έξαρση φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η έξαρση του φαινομένου κλοπής καταλυτών αυτοκινήτων στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής του.

Ιχνηλάτηση καταλυτών για να σταματήσει η κλεπταποδοχή 

Πρόταση για διαδικασία ιχνηλάτησης των καταλυτών, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο κλοπής και κλεπταποδοχής τους, παρουσίασε το Τμήμα Περιβάλλοντος στην Επιτροπή Μεταφορών, σε κλειστή συνεδρία.

Σε δηλώσεις του, ο Bουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος ενέγραψε το θέμα, είπε ότι το θέμα αφορά μεγάλο τζίρο μεταξύ επιχειρήσεων και ταυτόχρονα είναι ένα θέμα που δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο, του οποίου έχουν κλέψει τον καταλύτη, καθώς, εκτός από το κόστος κλοπής του καταλύτη, στην προσπάθεια κλοπής, η ζημιά που δημιουργείται μπορεί να φτάσει μέχρι €2-3.000.

«Αφού αναγνωρίσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο είναι να σταματήσουμε την κλεπταποδοχή, είχα εισηγηθεί στην προηγούμενη συνεδρία, να προχωρήσει το Τμήμα Περιβάλλοντος να μας ενημερώσει κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία ιχνηλάτησης του προϊόντος αυτού, από την ώρα που θα εισαχθεί, μέχρι την ώρα που θα εγκατασταθεί, μέχρι την ώρα που είτε θα καταστραφεί, είτε θα εξαχθεί στο εξωτερικό, είτε θα διαχωριστεί στα διάφορα πολύτιμα μέταλλα τα οποία έχει μέσα, να ξέρουμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, όλη τη διαδικασία. Είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις το θέμα της κλεπταποδοχής», είπε ο κ. Παπαδούρης.

Σημείωσε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος κατέθεσε εμπιστευτικό έγγραφο που περιγράφει μια προτεινόμενη διαδικασία ιχνηλάτησης, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Παπαδούρη, μάλλον θα συζητηθεί σε μια κλειστή συνεδρία, αρχές Σεπτεμβρίου, και αφού γίνει σχετική διαβούλευση, θα προχωρήσει προς εφαρμογή.

«Θέλω να τονίσω ότι είναι μια από τις φορές που η επιτροπή έχει φτάσει στον στόχο που ήθελε. Υπήρχε ένα πρόβλημα, εντοπίστηκε, συζητήθηκε, βρέθηκε η λύση. Άρα εμείς θα κλείσουμε το θέμα αυτό, αφού συζητήσουμε αυτή την προτεινόμενη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, θα το παραδώσουμε στην εκτελεστική εξουσία, να αποφασίσει αν θέλει να το εφαρμόσει ή όχι», ανέφερε.

Σημείωσε ότι τίθεται και θέμα φορολογίας, καθώς η κλεπταποδοχή σημαίνει λεφτά που δεν έχουν δηλωθεί, άρα και αποστέρηση εσόδων του Τμήματος Φορολογίας. Επίσης, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι υπήρχε θέμα και με το Τμήμα Τελωνείων, το οποίο όταν ρωτήθηκε αν ελέγχονται τα container που στέλνονται στο εξωτερικό για το πόσους καταλύτες έχουν, είπε ότι ελέγχουν μόνο το βάρος.

Σημείωσε ότι στη διαβούλευση για την ιχνηλάτηση συμμετείχαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Τελωνείων, η Αστυνομία και το Τμήμα Φορολογίας.

Απαντώντας σε ερώτηση αν εξάγονται καταλύτες από τα κατεχόμενα, είπε ότι, λαμβάνοντας υπόψη και τις δηλώσεις του Υπουργού Εμπορίου, ότι όσον αφορά τα εμπορεύματα διά μέσου της Πράσινης Γραμμής υπάρχει πρόβλημα, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι μπορεί να περνούν και μέσω κατεχομένων, κάτι που με την ιχνηλάτηση θα μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών (Καταργητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου, ώστε: (α) να τερματιστεί η καταβολή του ειδικού τέλους, (β) να διευθετηθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, (γ) να οριστεί ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και (δ) να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία χρήζουν ρύθμισης.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Ήρθε ο λογαριασμός για «σπασμένα» στα λιμενικά τέλη

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας. 

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών. 

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει.

Στη διάρκεια της εξέτασης του νομοσχεδίου εκφράστηκαν ορισμένες ενστάσεις αναφορικά με επί μέρους πρόνοιες, που δύναται να μεταθέσουν τη συζήτησή του μετά της θερινές διακοπές της Βουλής τον Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζετε ότι πρόθεση της Επιτροπή ήταν η προώθηση για ψήφιση του νομοσχεδίου στις 13/07/2023. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εφαρμογή Αποφάσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα Θέματα των Θαλάσσιων Μεταφορών) Νόμος του 2023   

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας πλαίσιο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε. στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ιδιαίτερα στα θέματα που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο:   

  • περιλαμβάνει οριζόντιες διατάξεις καθορισμού της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή των Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε.,    
  • εξουσίες για έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις των εν λόγω πράξεων της ΕΕ και έκδοσης συναφών πιστοποιητικών,    
  • θεσπίζει ποινικό αδίκημα και διοικητικό πρόστιμο για παραβάσεις των πράξεων της Ε.Ε. οι οποίες αναφέρονται στα Παραρτήματα του νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.  

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση της πρόταση νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών» και ειδικότερα ο καθορισμός όρων και διαδικασιών εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες για σκοπούς διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αποτροπής του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον