Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται μέσω κατάλληλων εργαλείων και νομοθεσιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται μέσω κατάλληλων εργαλείων και νομοθεσιών, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ταυτόχρονα η προστασία των επιχειρήσεων, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ο οποίος συμμετείχε  μέσω τηλεδιάσκεψης στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε μία Ψηφιακή Εποχή.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννη επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία και αναπόφευκτα έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη «η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την ΤΝ  αναμένεται να αποτελέσει θεμελιώδες βήμα προς ανάπτυξη τεχνολογιών, κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τόνισε ότι για την ανάπτυξη της ΤΝ είναι απαραίτητη η ακριβής αξιολόγηση των απαιτήσεων σε ενέργεια και πόρους ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη τους θα υπερβαίνουν κατά πολύ το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι για σωστή και επωφελή εφαρμογή της ΤΝ, πρέπει να εξευρεθεί η ισορροπία μεταξύ οφέλους και ρίσκου και να διατηρούνται περιθώρια συνεχούς αναθεώρησης, ενώ επισήμανε ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και ακρίβεια δεδομένων, να απαγορεύονται οι διακρίσεις και να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, όπου απαιτείται, με διασφάλιση παράλληλα ενός ασφαλούς περιβάλλοντος προστατευμένου από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ότι το 2020 δημιουργήθηκε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που σκοπεί στη χάραξη και εφαρμογή εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-2025 του Υφυπουργείου και στο πλάνο δράσης για ανάπτυξη και αξιοποίηση ΤΝ, στη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής για ψηφιακά έγγραφα και στην Εθνική Στρατηγική για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες-Blockchain.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα