Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται μέσω κατάλληλων εργαλείων και νομοθεσιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να εφαρμόζεται μέσω κατάλληλων εργαλείων και νομοθεσιών, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών και ταυτόχρονα η προστασία των επιχειρήσεων, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ο οποίος συμμετείχε  μέσω τηλεδιάσκεψης στη Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε μία Ψηφιακή Εποχή.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννη επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία και αναπόφευκτα έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς των πολιτών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη «η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την ΤΝ  αναμένεται να αποτελέσει θεμελιώδες βήμα προς ανάπτυξη τεχνολογιών, κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τόνισε ότι για την ανάπτυξη της ΤΝ είναι απαραίτητη η ακριβής αξιολόγηση των απαιτήσεων σε ενέργεια και πόρους ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οφέλη τους θα υπερβαίνουν κατά πολύ το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι για σωστή και επωφελή εφαρμογή της ΤΝ, πρέπει να εξευρεθεί η ισορροπία μεταξύ οφέλους και ρίσκου και να διατηρούνται περιθώρια συνεχούς αναθεώρησης, ενώ επισήμανε ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και ακρίβεια δεδομένων, να απαγορεύονται οι διακρίσεις και να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία, όπου απαιτείται, με διασφάλιση παράλληλα ενός ασφαλούς περιβάλλοντος προστατευμένου από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ότι το 2020 δημιουργήθηκε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που σκοπεί στη χάραξη και εφαρμογή εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020-2025 του Υφυπουργείου και στο πλάνο δράσης για ανάπτυξη και αξιοποίηση ΤΝ, στη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής για ψηφιακά έγγραφα και στην Εθνική Στρατηγική για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες-Blockchain.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 04/03/2024 – 08/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 04/03/2024             Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..    Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..         Τρίτη 05/03/2024              Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..            Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     

Οικονομικών

Σημαντική κερδοφορία και τεχνολογικές πρωτιές για Cyta

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/03/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια:  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση κονδυλίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ύψους €501.002.280 για τη χρήση του έτους που