Για την ακρίβεια συζήτησε η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/10/2023, πραγματοποίησε προκαταρκτική συνεδρία με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων.

Για την ακρίβεια συζήτησε η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων

Με θέμα: «Η ακρίβεια, οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των ηλικιωμένων και οι ευθύνες της πολιτείας» συνήλθε σε προπαρασκευαστική  συνεδρία εν όψει της 24ης Συνόδου η Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Γερόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, τα αποτελέσματα της συνεδρίας, θα αποτελέσουν τη βάση των εργασιών της 24ης Συνόδου της Βουλής των Γερόντων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή των 56 Βουλευτών της Βουλής των Γερόντων, στην παρουσία των αρμόδιων θεσμών του κράτους και υπό την Προεδρία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην συνεδρία συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Γερόντων, μέλη της αντίστοιχης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής Αντιπροσώπων καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ.

Όπως αναφέρεται, κατά την συνεδρία δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες η δυνατότητα να συζητήσουν και να τοποθετηθούν επί της έκθεσης της Επιτροπής Υγείας της Βουλής Γερόντων για το θέμα.

Ο διάλογος που διεξήχθη, σημειώνεται, ήταν παραγωγικός και με διάθεση επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι σήμερα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Δημοσιοποίηση μονάδων παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η αναγκαιότητα δημοσιοποίησης των μονάδων του κάθε παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας που έχει συμβληθεί με το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) για σκοπούς διαφάνειας και ο τρόπος υπολογισμού τους.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος και Συναφείς Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον