Επιτροπή Υγείας: Νομοθετική ρύθμιση επαγγέλματος μουσικοθεραπευτών και υποχρέωση εργοδότησης φαρμακοποιού σε νοσηλευτήρια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η νομοθετική ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των μουσικοθεραπευτών. Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση, η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί της αναθεωρημένης πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

2. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών, άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε υποχρέωση εργοδότησης φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης σε νοσηλευτήρια – τα οποία δεν οφείλουν να διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους νοσοκομειακό φαρμακείο – να έχουν τα νοσηλευτήρια τα οποία διαθέτουν πέραν των είκοσι κλινών, αντί πέντε, ως ισχύει σήμερα. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι το κόστος εργοδότησης υπεύθυνου φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων μικρής εμβέλειας νοσηλευτηρίων.

Η Επιτροπή προχώρησε στην κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου και αποφάσισε να τοποθετηθεί επί τροποποιημένου κειμένου σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΓΤΠ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή