Επιτροπή Υγείας: Κατάθεση τροποποιημένου νομοσχεδίου αναφορικά με τις μολυσματικές ασθένειες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα αδειοδότησης νοσηλευτηρίων τα οποία στο παρόν στάδιο δε διαθέτουν κουβούκλιο ασφαλείας, αλλά προτίθενται να παρέχουν θεραπείες για τις οποίες απαιτείται όπως η προετοιμασία διενεργείται σε κουβούκλιο ασφαλείας. Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα και σε ειδικούς ιατρούς να συνεργάζονται με νοσηλευτήρια τα οποία είναι αδειοδοτημένα με τις σχετικές ιατρικές ειδικότητες.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με το τι προνοεί το νομοσχέδιο σε επόμενη συνεδρία της.

2. Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021

3. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των δύο πιο πάνω νομοσχεδίων.

Σκοπός του υπ’ αριθμόν 2 νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος ζωής και σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, στη βάση του Άρθρου 7 του Συντάγματος. Επιπρόσθετα, το παρόν νομοσχέδιο δίνει την εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Υγείας να εκδίδουν διατάγματα με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της εξάπλωσης επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών.

Το υπ’ αριθμόν 3 νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε αυτός να εφαρμόζεται σε σχέση με αδίκημα που προβλέπεται στον περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμο, όταν ο τελευταίος ψηφιστεί σε νόμο.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις που τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Tο Υπουργείο Υγείας -όπως δεσμεύτηκε κατά την προηγουμένη συνεδρία της αρμόδιας Επιτροπής- κατέθεσε αλλαγές επί του νομοσχεδίου. Ωστόσο, όπως αναφέρουν μέλη της Επιτροπής Υγείας αν και το αναθεωρημένο νομοσχέδιο παρουσιάζει βελτιώσεις, εντούτοις υπάρχουν ακόμα σημαντικά σημεία διαφωνίας.

Η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στην εισήγηση που είχε κάνει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ώστε να συγκεραστούν οι απόψεις, για την εμπλοκή της Βουλής στην όλη εξέλιξη της πανδημίας και συγκεκριμένα στο πώς θα εξουσιοδοτεί η Βουλή την κυβέρνηση, για την έκδοση των διαταγμάτων.

Σε δηλώσεις της, μετά τη συνεδρία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Σάββια Ορφανίδου, είπε πως έχει κατατεθεί αναθεωρημένο νομοσχέδιο από πλευράς Υπουργείου, το οποίο όπως σημείωσε «είναι σαφέστατα βελτιωμένο». Εξέφρασε την ικανοποίησή της, αφού όπως είπε «έχει λάβει υπόψη του το Υπουργείο και ο αρμόδιος Υπουργός αρκετές από τις ανησυχίες και προβληματισμούς της αντιπολίτευσης».

Αναφερομένη στο θέμα της εξουσιοδότησης από τη Βουλή προς την κυβέρνηση, για την έκδοση των διαταγμάτων, η κ. Ορφανίδου είπε πως «υπάρχει θέμα κατά πόσο αυτή η εξουσιοδότηση θα γίνεται με βάση μια νομοθετική ρύθμιση -που αυτό αντιλαμβάνομαι ότι επιθυμεί και η πλειοψηφία της Επιτροπής- καθώς επίσης και για το κατά πόσο αυτή η εξουσιοδότηση που θα δίνεται, θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα». Δηλαδή, σημείωσε, «δεν θα γίνεται μόνο ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά θα ανανεώνεται η εξουσιοδότηση από τη Βουλή προς την εκτελεστική εξουσία».

Τόνισε εκ νέου «πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ευχέρεια για ευελιξία, αλλά και αποτελεσματικότητα από πλευράς κυβέρνησης να εκδίδει διατάγματα και να αντιμετωπίζει άμεσα το θέμα της πανδημίας και τα μέτρα, που πρέπει να προωθηθούν για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία».

Επίσης, τόνισε το «πόσο σημαντικό είναι να τροποποιηθεί ένας αναχρονιστικός νόμος, ο οποίος ισχύει από το 1932, ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση το Σύνταγμα, αλλά να περιορίζονται και εκεί που πρέπει με βάση το Σύνταγμα, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Κληθείσα να εξηγήσει πότε θα λαμβάνεται η απόφαση ότι έχουμε πανδημία και αν θα είναι με απόφαση της Βουλής ή αυτόματα η κυβέρνηση θα κρίνει ότι έχουμε πανδημία και θα αρχίζει να εκδίδει διατάγματα, η κ. Ορφανίδου είπε πως το άρθρο 2 του νομοσχεδίου αναλύει τι εστί επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια, σημειώνοντας ότι «βεβαίως εξαρτάται τι θα γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και άμεσα θα λαμβάνεται απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Σε σχέση με το πώς θα εμπλακεί η Βουλή και το πώς θα δίνει εξουσιοδότηση η Βουλή στην κυβέρνηση για την άμεση κήρυξη της πανδημίας με την προετοιμασία και προώθηση των διαταγμάτων, είπε πως «είναι αυτό που συζητούμε τώρα, δηλαδή κατά πόσο θα γίνεται αυτό με νομοθετική ρύθμιση και κατά πόσο αυτή η εξουσιοδότηση θα ανανεώνεται μέσα από την ενημέρωση, που θα γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο προς τη Βουλή». «Αυτό που συζητείται τώρα είναι με ποιον ακριβώς τρόπο η Βουλή θα δίνει αυτή την εξουσιοδότηση. Η πλειοψηφία της Επιτροπή έχει πει ξεκάθαρα ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με νομοθετική ρύθμιση. Αναμένουμε κατά πόσο αυτό θα περιληφθεί στο νέο αναθεωρημένο κείμενο που θα έρθει ενώπιον μας», ανέφερε.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη συνεδρία και στην παρουσία του Υπουργού είχαν βρει τη δυνατότητα να υπάρξουν συγκλίσεις, σημειώνοντας ότι είχαν εκφράσει και τη σχετική ικανοποίησή τους,  γιατί για τα πλείστα από τα ζητήματα που είχε θέσει το ΑΚΕΛ και τα οποία υιοθετήθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία ή ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, ο Υπουργός Υγείας έδειξε διάθεση να τα υιοθετήσει και να τα εντάξει σε αναθεωρημένο κείμενο.

Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Λουκαΐδης «δυστυχώς σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ότι σε όλα τα σημεία υπήρξε συμμόρφωση και αναθεώρηση του κειμένου, ώστε να αντανακλώνται τα όσα ζητήσαμε ως κόμματα, για να υπάρξουν ως διαφοροποίηση στο κείμενο».

Εξέφρασε τη λύπη του, γιατί όπως ανέφερε «βασικά ζητήματα τα οποία θεωρήσαμε πως ήταν συμφωνημένα -και ήταν συμφωνημένα με βάση τα πρακτικά- τελικά δεν αντανακλώνται στο τελικό αναθεωρημένο κείμενο, που έχει κατατεθεί ενώπιον μας».

«Αναφέρομαι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να υπάρξει περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ανάγκη η περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγκρίνεται από τη Βουλή, την ανάγκη η συνέχιση της περιστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης να εγκρίνεται από τη Βουλή εντός τακτής προθεσμίας. Τέτοια ζητήματα δεν έχουν βρει τη θέση τους εντός του κειμένου, που έχει τεθεί ενώπιον μας», ανέφερε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν έχουν προτείνει κάποιους μηχανισμούς, ώστε να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα, είπε πως παρέπεμψαν και πάλι στο Σύνταγμα, εξηγώντας ότι «ακόμα και στην πιο ακραία περίπτωση, που θα πρέπει να κηρυχτεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πολέμου, σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται για να περισταλούν ανθρώπινα δικαιώματα να υπάρξει προηγουμένως απόφαση της Βουλής».

Συνέχισε λέγοντας πως «αυτή η απόφαση πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρεις μήνες», προσθέτοντας ότι «την ίδια ώρα το Σύνταγμα προβλέπει σαφώς ποια ανθρώπινα δικαιώματα είναι δυνατόν να περισταλούν ακόμα και σε περίπτωση πολέμου». «Όλα αυτά δυστυχώς δεν κατοχυρώνονταν και δεν κατοχυρώνονται ούτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, αν και ο Υπουργός Υγείας συμφώνησε να τα συμπεριλάβει», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λουκαΐδη το ΑΚΕΛ θα αναμένει και έχει καλή διάθεση ότι τελικώς θα συμπεριληφθούν, όπως έχει ζητηθεί από πλευράς Επιτροπής Υγείας, και ότι αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα σύντομα θα έχει θετική κατάληξη.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Συνεδριακό

Εξάλλου, την ώρα που στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητείτο το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, που αφορά στις επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες, δεκάδες μέλη του «Κινήματος Νίκη» πραγματοποιούσαν εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά των μέτρων αναχαίτισης της πανδημίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούσαν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έγκριση από τον λαό των μέτρων κατά της πανδημίας.

Επίσης, διαμαρτύρονταν γιατί “μόνο στην Κύπρο επιβάλλονται τόσο αυστηρά μέτρα”, όταν σε άλλες χώρες χαλαρώνουν συνεχώς τους περιορισμούς.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΠ

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ