Επιτροπή Παιδείας: Ίδρυση Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου και προβλήματα Αγγλικής Σχολής

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του και συναφείς Κανονισμοί 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η ίδρυση της ακαδημαϊκής  οντότητας «Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου» στην οποία θα ενταχθεί το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Ο τρόπος λειτουργίας της ακαδημαϊκής οντότητας και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμίζονται με Κανονισμούς. Περαιτέρω, περιλαμβάνεται πρόνοια βάσει της οποίας τα προγράμματα σπουδών του ΑΞΙΚ δύναται να προσφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Τέλος, προνοεiται ότι η μεταφορά του προσωπικού του ΑΞΙΚ στο ΤΕΠΑΚ θα ρυθμίζεται με τον περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμο.

Σκοπός της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου (ΑΕΦΚ) (Cyprus Academy of Hospitality) είναι η προσφορά στο πεδίο της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής εκπαίδευσης και η συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας στο τομέα των ξενοδοχειακών, της φιλοξενίας, του επισιτισμού, του τουρισμού και στην ανάπτυξη της επιστήμης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση της μεταφοράς του προσωπικού του ΑΞΙΚ, εάν το επιθυμεί, στο ΤΕΠΑΚ. Συγκεκριμένα, το προσωπικό του ΑΞΙΚ (μόνιμο προσωπικό και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κατά πόσο επιθυμεί να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Τα συνταξιοδοτικά, μισθολογικά και άλλα ωφελήματα του προσωπικού που θα επιλέξει να ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ με το παρόν νομοσχέδιο μεταφέρονται και διασφαλίζονται. Το προσωπικό του ΑΞΙΚ που δεν παράσχει εμπρόθεσμη, ανέκκλητη και γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί τη μεταφορά του στο ΤΕΠΑΚ, θα παραμένει στη δημόσια υπηρεσία.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Συμφωνούν στο «γάμο» ΑΞΙΚ και ΤΕΠΑΚ, αγκάθι η «προίκα»

Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι  ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και προβλέπει μεταξύ άλλων:

(α) τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να παρακάμπτει τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία είναι ίσοι ή λιγότεροι από τον αριθμό των προσφερόμενων υποτροφιών,

(β) τον καθορισμό των τίτλων που δύναται να αποκτώνται με την παραχώρηση υποτροφίας,

(γ) τη διαγραφή της απαίτησης για επιστροφή των καταβληθέντων ποσών της υποτροφίας, σε περίπτωση που υπότροφος διακόψει τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους (σημειώνεται ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί εσωτερικά, ώστε η υποτροφία να παραχωρείται στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια),

(δ) τη διαγραφή της διάταξης που προβλέπει την αναδρομική ισχύ των κανονισμών που αφορούν τη διαδικασία για αναστολή, ανανέωση, διακοπή υποτροφιών και τη μεταγραφή υποτρόφων από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άλλο.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και προβλέπει μεταξύ άλλων:

(α) τη δυνατότητα παραχώρησης υποτροφίας σε υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο οποιοδήποτε έτος προπτυχιακών σπουδών και έχουν εγγραφεί στο επόμενο έτος,

(β) τη διαγραφή των ηλικιακών κριτηρίων για τη διεκδίκηση υποτροφιών από υποψηφίους,

(γ) την άρση του περιορισμού για διεκδίκηση υποτροφίας σε περίπτωση μερικής φοίτησης υποψηφίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω κανονισμών στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Παρέμβαση Επ. Παιδείας της Βουλής για το ζήτημα της Αγγλικής Σχολής, με επιστολή προς τη Διοίκηση και τον Πρόεδρο Δημοκρατίας

Με επιστολή προς τη Διοίκηση της Αγγλικής Σχολής, καθώς και προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, επιχειρεί να συμβάλει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στη διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει, μετά από καταγγελίες των εργαζομένων της Σχολής για σχέδιο απολύσεων μελών του προσωπικού.

Το θέμα, που έχει εγγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ στην Επιτροπή, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, με την πρόταση για σύνταξη σχετικής επιστολής να στηρίζεται από την πλειοψηφία του σώματος, ενώ αντιρρήσεις εκφράστηκαν από την πλευρά του ΔΗΣΥ. Μετά την απόφαση για αποστολή της επιστολής, το θέμα θα συζητηθεί ξανά την ερχόμενη Τετάρτη 15/06/2022 ενώπιον της Επιτροπής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι το κόμμα του έχει διαφωνήσει με την αποστολή της επιστολής και έχει εκφράσει επιφυλάξεις καθώς, όπως είπε, η Αγγλική Σχολή διέπεται από ιδιωτικό δίκαιο, με δικούς της κανονισμούς. «Θεωρούμε ότι το όποιο εργασιακό ζήτημα προκύπτει, εξετάζεται σε συνεργασία και σε πλαίσια διαλόγου με τις υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων», πρόσθεσε, και κατέληξε ότι «μόνο μέσα από τον διάλογο μπορούν να εξευρίσκονται και να διαμορφώνονται οι λύσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής».

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «η πλειοψηφία της Επ. Παιδείας αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς το ΔΣ της Σχολής και προς την Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία διορίζει το Συμβούλιο και κατ’ επέκταση έχει και την πολιτική ευθύνη, για να σταματήσουν μονομερείς και εκδικητικές ενέργειες και να αρχίσει ένας σοβαρός και εποικοδομητικός διάλογος, με στόχο το καλό της Σχολής και των παιδιών που φοιτούν σε αυτή». Όπως εξήγησε, η επιστολή θα σταλεί μέσω της Προέδρου της Βουλής, όπως το προβλέπει η ενδεδειγμένη διαδικασία.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε στις δηλώσεις του ότι η Ολομέλεια της Βουλής έχει σταυρώσει το μισό κονδύλι που χορηγείται στην Αγγλική Σχολή, για να παρακολουθείται η εξέλιξη των ζητημάτων στη Σχολή και πρόσθεσε ότι «τα χρήματα αυτά δεν ήρθαν να τα ζητήσουν ποτέ, την ίδια στιγμή που επιβάλλουν αυξήσεις στα δίδακτρα της Σχολής». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε ότι προτείνονται 13 απολύσεις εργαζομένων της Σχολής για οικονομικούς λόγους, και αναρωτήθηκε τι διαχείριση έγινε στα οικονομικά, ώστε να φτάσει στο σημείο να απαιτούνται τόσες απολύσεις. Παράλληλα εξετάζονται και πειθαρχικές υποθέσεις, με σκοπό να οδηγηθούν σε απολύσεις, όπως είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι, αν και αν και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο η λειτουργία της Σχολής, σημείωσε ότι «το ΔΣ διορίζεται από τον Πρόεδρο, παίρνει αρκετά χρήματα από το κράτος, χρησιμοποιεί κτίρια που σχετίζονται με το κράτος και η άποψή μας είναι ότι δεν μπορεί εκεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες δεοντολογίας, χρηστής διοίκησης ή ακόμα και ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής σε μία συντεχνία».

Τέλος, απηύθυνε έκκληση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στον Υπ. Παιδείας, καθώς και στη διοίκηση της Σχολής, «να σταματήσουν τις μονομερείς και εκδικητικές ενέργειες, για να επανέλθει η ηρεμία και η ομαλότητα στη Σχολή».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η επιστολή θα καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση της Αγγλικής Σχολής «να καθήσουν κάτω και να τα βρουν». Τόνισε, δε, ότι «δεν πρέπει να θυματοποιηθούν ξανά οι μαθητές, με συνεννόηση μπορεί να δοθεί λύση».

Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε, επίσης, στην κατ’ άρθρο συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή σχετικά με τις πτυχές της λειτουργίας της Σχολής Τουρισμού στην Πάφο. Εξήγησε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της προσφοράς προγραμμάτων για επαγγελματικούς τίτλους, αφενός στην ελληνική γλώσσα, και αφετέρου σε μία άλλη ξένη γλώσσα, την αγγλική ή κάποια άλλη, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε άλλη γλώσσα.

Τέλος, αναφέρθηκε σε εισήγηση που κατέθεσαν ο ίδιος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, σχετικά με τις υποτροφίες που παραχωρούνται από το ΙΚΥ, ώστε να καλύπτουν και τους εξ αποστάσεως φοιτητές. «Καταθέσαμε αυτή την τροπολογία ώστε να συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση με τους συναδέλφους και να αποφασίσουμε αν θα συμπεριληφθεί στην πρόταση που θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια, ή αν θα τη θέσουμε πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια», είπε.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον