Επιτροπή Οικονομικών: Mεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Να δοθεί ένα τέλος στην Οδύσσεια της μεταρρύθμισης της δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία ξεκίνησε από το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών από τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, σημειώνοντας ότι είναι η τρίτη φορά που τα σχετικά νομοσχέδια και οι κανονισμοί έρχονται ενώπιον της Βουλής για ψήφιση.

Ο κ. Πετρίδης προχώρησε σε εκτενή ανάλυση της προσπάθειας της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι η νέα Βουλή, η οποία καλείται να αποφασίσει επί σημαντικών πτυχών του θέματος, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει τόσο το ιστορικό όσο και την ουσία της όλης προσπάθειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μελέτη εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας σε συνεργασία με το National School of Government International, στην οποία περιλαμβάνονταν μια σειρά από διαπιστώσεις και εισηγήσεις όσο αφορά την κατάσταση στην δημόσια υπηρεσία. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι διαπιστώθηκε πως το κρατικό μισθολόγιο είναι μη βιώσιμο, επικρατούν οι αναξιοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή ρουσφέτι στις προσλήψεις και προαγωγές και ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι ισοπεδωτικό.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στην Βουλή, αφορούν μόνο στα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό, αλλά δεν σχετίζονται με άλλες πολιτικές που αφορούν για παράδειγμα τη γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλες παθογένειες της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι όποιες προσπάθειες εμπίπτουν σε διαφορετικά πεδία.

Προχώρησε σε ανάλυση των τριών νομοσχεδίων που θα κατατεθούν στην Βουλή για συζήτηση λέγοντας συγκεκριμένα ότι προνοούν μεταξύ άλλων την δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής» και την ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων.

Επίσης, προβλέπουν την εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, αλλά και την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Σε δηλώσεις εξάλλου μετά την συνεδρία ο κ. Πετρίδης, τόνισε ότι στόχος των νομοσχεδίων είναι να γίνεται αντικειμενική μοριοδότηση μέσω εξετάσεων, μέσω της πείρας που έχει κάποιος και των επιπρόσθετων προσόντων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας και να παταχθούν φαινόμενα ρουσφετιού και διαφθοράς.

«Δεν φτάνει μόνο να μιλάμε για τη διαφθορά. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο απόλυτα συναφές με την πάταξη της διαφθοράς. Άρα θεωρώ ότι αυτός ο πυλώνας είναι πάρα πολύ σημαντικόςόφελος στους πολίτες», κατέληξε ο Υπουργός.

Στο σωστό δρόμο τα νομοσχέδια

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στράτης Ματθαίου από την πλευρά του, αφού χαιρέτησε την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΠΑΣΥΔΥ και υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση της δημόσια υπηρεσίας δεν τελειώνει σήμερα, προσθέτοντας πως παγκοσμίως είναι μια προσπάθεια που είναι σε συνεχή εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση των νομοσχεδίων θα προσφέρει σύγχρονα εργαλεία σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής και ανέλιξης του προσωπικού στην δημόσια υπηρεσία, εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις πλείστες προηγμένες χώρες.

Εκπρόσωποι υπουργείων, υπηρεσιών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΑΣΔΥΚ τάχθηκαν υπέρ της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, δηλώνοντας ότι τα νομοσχέδια είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα και πως έχουν επιτευχθεί σημαντικές αλλαγές.

Ζητούνται εξαιρέσεις από ρυθμίσης διατμηματικής προαγωγής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκαν αντιδράσεις που αφορούν τις ρυθμίσεις διατμηματικής προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

Το υπουργείο Εξωτερικών με επιστολή του γενικού διευθυντή του Κορνήλιου Κορνηλίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μεταφέρει την επιθυμία οι θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας να εξαιρεθούν από πρόνοιες της υπό συζήτησης νομοθεσίας και να περιληφθούν στην κατηγορία των εξειδικευμένων θέσεων .

Επίσης σε ότι αφορά την πρόνοια που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης υποψηφίων γιο Προαγωγή, Διατµηµατική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019» για επιλογή του καταλληλότερου για την κάθε θέση υποψηφίου, μεταξύ άλλων, µέσω Εξεταστικών Κέντρων που θα καθορίζονται οπό την ΕΔΥ, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι λόγω της εξειδικευμένης φύσης των καθηκόντων των µελών της εξωτερικής υπηρεσίας η ευθύνη για τη διεξαγωγή οποιοσδήποτε εξέτασης για διορισμό ή προαγωγή σε οποιαδήποτε θέση, θα πρέπει να ανήκει στο ίδιο.

Σημειώνει ότι, µε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εξωτερική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την ευθύνη τόσο της ετοιμασίας και της αξιολόγησης όσο και της εν γένει διοργάνωσης του ειδικού γραπτού διαγωνισμού για διορισμό ή προαγωγή σε οποιαδήποτε θέση, έχει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος εμφανίσθηκε εκτάκτως ενώπιον της Επιτροπής, ζήτησε την εξαίρεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από πρόνοιες του νομοσχεδίου για τη Διατµηµατική Προαγωγή, καθώς όπως είπε δημιουργούνται προβλήματα προς την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας του.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι λόγω της φύσης των εργασιών της υπηρεσίας σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος διεκδικεί θέση σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου, αποσύρεται από την ομάδα ελέγχου που εξετάζει την συγκεκριμένη υπηρεσία. Έφερε ως παράδειγμα εργαζόμενο ο οποίος ζήτησε μετάθεση σε δήμο και είπε ότι απομακρύνθηκε από τους ελέγχους στο συγκεκριμένο δήμο.

Πρόσθεσε ότι με την διατμηματική θα υπάρχει μια συνεχής κινητικότητα υπαλλήλων και ένα συνεχές άνοιγμα θέσεων, κάτι που σήμερα δεν είναι σύνηθες, καθώς όπως είπε οι θέσεις Α13 είναι κλειστές.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε με την εναλλαξιμότητα στο δημόσιο, στο ενδεχόμενο εφαρμογής του στην Ελεγκτική Υπηρεσία καταργεί το κανόνα δεοντολογίας, που προκύπτει από τα διεθνής πρότυπα.

Πηγή – Stockwatch: ΥΠΟΙΚ: Τέλος στην Οδύσσεια της μεταρρύθμισης δημοσίου

Stockwatch: Ζητούν προαγωγές στην εκπνοή του 2021

Κλίμα συναίνεσης στη Επιτροπή Οικονομικών για προαγωγές και πλαίσιο αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία

Για τρία νομοσχέδια που αφορούν τις προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία καλείται να αποφασίσει μέχρι το τέλος του χρόνου η Βουλή. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου την Παρασκευή στην Επιτροπή Οικονομικών.

Το πρώτο νομοσχέδιο αφορά τη δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής» που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην κλίμακα Α13 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων. Τις θέσεις αυτές θα μπορούν να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και πείρα.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά την εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΕΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας με απώτερο στόχο της διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας. Οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν την εισαγωγή συστήματος μοριοδότησης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και βαρύτητα, δομημένες προφορικές συνεντεύξεις, διασύνδεση συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης με το σύστημα προαγωγών με καθορισμένη βαρύτητα και κατάργηση της αρχαιότητας ως κυριότερη κριτήριο για προαγωγή. Περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για δημιουργία εξεταστικών κέντρων για την αξιολόγηση των υποψηφίων τόσο για θέσεις διατμηματικής προαγωγής, προαγωγής και πρώτου διορισμού περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων.

Το τρίτο νομοθέτημα αφορά την εισαγωγή κανονισμών του νέου συστήματος αξιολόγησης και απόδοσης δημοσίων υπαλλήλων.

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι έξι χρόνια μετά την πρώτη συζήτηση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση, αυτή η Οδύσσεια να φτάσει στο τέλος της με την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας στη Βουλής. Ανέφερε ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό πυλώνα στην εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας που αφορά τις προαγωγές, τις προσλήψεις, το σύστημα αξιολόγησης.

«Δεν είναι δυνατό συνεχίσουμε με ένα σύστημα αξιολόγησης μέσω του οποίου όλοι είναι εξαίρετοι. Δεν είναι δυνατό να συνεχίσουμε με προαγωγές να γίνονται μόνο με την ημερομηνία της γέννησης ή το μέσο που έχει κάποιος, χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια. Αυτά είναι που προνοούν τα νομοσχέδια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι θα γίνεται αντικειμενική μοριοδότηση μέσω εξετάσεων, μέσω της πείρας και των επιπρόσθετων προσόντων με αποτέλεσμα να αυξηθεί και η  παραγωγικότητα της δημόσιας υπηρεσίας καi να παταχθούν φαινόμενα ρουσφετιού και διαφθοράς.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι αυτά τα νομοσχέδια αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας υπηρεσίας και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στη δημοσία υπηρεσία μέσω της ψηφιοποίησης. Ανέφερε ότι ενώ πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχαν ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή είναι τριψήφιος ο αριθμός των ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, τα ΚΕΠ έχουν ενδυναμωθεί με περισσότερες υπηρεσίες, το κτηματολόγιο έχει ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον κόσμο, ενώ παραδίδεται το σύστημα της πολεοδομίας. Πρόσθεσε ότι έχουν ιδρυθεί Υφυπουργεία για ψηφιακό μετασχηματισμό για τον τουρισμό και γίνονται  ηλεκτρονικές αλλαγές στο Γενικό Λογιστήριο και το Τμήμα Φορολογίας.

«Είναι μια πολυμέτωπη προσπάθεια η μεταρρύθμιση η οποία  θα γίνεται συνεχώς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθεί αυτός ο πυλώνας, το πώς διαχειριζόμαστε τους υπαλλήλους μας, να μην αδικούνται οι άξιοι, να δίνονται κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους που προσπαθούν, που μοχθούν, που έχουν ικανότητες και να μην έχουν αντικίνητρο να δουλέψουν γιατί μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες προάγονται ενδεχομένως άλλοι», πρόσθεσε.

Είπε ότι σίγουρα από μια εύρυθμη και αποτελεσματική δημόσια υπηρεσία τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στους πολίτες.

Παράλληλα ο Υπουργός ανέφερε ότι μετά από συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ επήλθαν κάποιες πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στα κείμενα των νομοσχεδίων και θα κατατεθούν με νέα νομοσχέδια οι αλλαγές στη Βουλή τη Δευτέρα. Όπως είπε το μόνο που αλλάζει είναι κάποια ποσοστά μοριοδότησης, δίνεται ένα 5% της μοριοδότησης, στην αναγνώριση σχετικής πείρας με το αντικείμενο, άρα δεν αλλάζει ούτε η φιλοσοφία για τη διατμηματική προαγωγή. Επίσης όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ εντός της Επιτροπής αποδυναμώνεται λίγο το βάρος των γραπτών εξετάσεων για προαγωγές πέφτοντας από το 50% στο 40%.

Πρόσθεσε ότι το ορόσημο για ψήφιση των νομοσχεδίων από το Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης είναι το τέλος του χρόνου και εξέφρασε αισιοδοξία ότι με βάση και με το κλίμα που υπήρχε στην  Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα κυλήσουν όλα ομαλά.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) Γιώργος Παπαγεωργίου ανέφερε κατά τη συνεδρία ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής οπλίζει την Επιτροπή με σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πλείστες  προηγμένες χώρες, προάγοντας την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την εμπειρία. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι θα μειωθούν οι προσφυγές εναντίον προαγωγών, αφού αυτές θα γίνονται μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες.

Γενικός Ελεγκτής και ΓΔ ΥΠΕΞ ζητούν εξαιρέσεις

Στη συνεδρία της Επιτροπής παρέστη και ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος ζήτησε να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι στην Ελεγκτική Υπηρεσία που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, από τις διατμηματικές προαγωγές. Όπως είπε δημιουργείται πρόβλημα, αν ελέγχουν μια υπηρεσία για την οποία υποβάλουν αίτηση και πρέπει  να απομακρύνονται από την ελεγκτική θέση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πρόσθεσε ότι 91% των εργαζομένων στην Ελεγκτική Υπηρεσία συμφώνησαν να εξαιρεθούν και να μην μπορούν να κάνουν αιτήσεις σε άλλες υπηρεσίες και ούτε όμως να μπορούν άλλοι να διεκδικήσουν προαγωγές στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε ότι είναι δυνατό να υπάρχει μια σύγκρουση στα καθήκοντα και είπε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία θα πρέπει να βρει μια ρύθμιση που θα ικανοποιεί και την ΕΔΥ.

Βουλευτές ανέφεραν παράλληλα ότι τους απεστάλη επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών που ζητούσε να εξαιρεθούν από τις διατμηματικές προαγωγές και τα εξεταστικά κέντρα και οι ακόλουθοι στο Υπουργείο. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε έκπληξη και άγνοια γύρω από το θέμα, αναφέροντας ότι δεν έφτασε κοντά του ένα τέτοιο αίτημα.

Παράλληλα εκ μέρους της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρθηκε ότι με το Υπουργείο έχουν επιτευχθεί κάποιες οριακές αλλά σημαντικές αλλαγές, ενώ αισθητά βελτιωμένα χαρακτήρισε τα νομοσχέδια και η ΑΣΔΥΚ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου μιλώντας στην Επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση για της σύγκληση απόψεων για τα θέματα της μεταρρύθμισης κάτι που φαινόταν αδύνατο τον Οκτώβριο του 2019, ενώ εξέφρασε λύπη για το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε νομοσχέδια που αποτελούσαν μνημονική υποχρέωση. Η καθυστέρηση των οκτώ ετών είπε δεν αποτελεί τιμή για κανέναν. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία αναμένει η μεταρρύθμιση να σημαίνει μια πιο γρήγορη απλή, διαφανή και εύχρηστη στον πολίτη παροχή υπηρεσιών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι πρόκειται για μια συλλογική αποτυχία ότι τόσα χρόνια δεν είχαν καταφέρει να ψηφίσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρόσθεσε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συλλογική επιτυχία και στην πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού εκσυγχρονιστικού βήματος. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τέλεια μεταρρύθμιση, ενώ είπε ότι δεν συμφωνεί σε αιτήματα εξαίρεσης σε υπουργεία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι  αυτά τα νομοσχέδια  δεν αποτελούν μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας κι ότι όπως και ο ίδιος ο Υπουργός έχει παραδεχτεί, αφορούν ένα πολύ μικρό κομμάτι, που έχει σχέση με τις προαγωγές και τις αξιολογήσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

«Για μας η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, και πολύ πολύ πιο μεγάλο. Είναι μεταξύ άλλων, η κατάργηση της γραφειοκρατίας, είναι η βελτίωση της Διοίκησης, είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση, είναι η Δημόσια Υπηρεσία να φτάσει εγγύτερα στον πολίτη, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών, ούτως ώστε η Δημόσια Υπηρεσία να καταστεί υπηρέτης του πολίτη. Είναι η κατάργηση των δημοσίων υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων», πρόσθεσε.

Δυστυχώς, ανέφερε, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών υπάρχει μία πρόταση που καλύπτει ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό στην Δημόσια Υπηρεσία.

Παράλληλα είπε ότι σήμερα υπήρξε παραδοχή σε σχέση με την γάγγραινα του ρουσφετιού, όπως καταγράφουν και οι διεθνείς εμπειρογνώμονες που έχει μετακαλέσει η κυβέρνηση, στην Έκθεση τους. Πρόσθεσε ότι την απάντηση της Κυβέρνησης σε όλα αυτά την είδαμε χτες με τους τέσσερις συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, που από πολιτικός διορισμός μετατράπηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους σε μία νύχτα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός  πως υπάρχει κινητικότητα για το θέμα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει έντονη καχυποψία και δυσπιστία από την κοινωνία για την δημόσια υπηρεσία και όχι άδικά, λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία.  Προφανώς, πρόσθεσε και με τα συγκεκριμένα νομοσχέδια δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για θεαματικά άμεσα αποτελέσματα στην κοινωνία και συμπλήρωσε ότι η προσπάθεια για μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να σταματήσει με τα τρία νομοσχέδια.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Αλέκος Τρυφωνίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της συζήτησης για τα πολύ σημαντικά νομοσχέδια.

«Το κράτος πρέπει να μετεξελιχθεί σε τόπο προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας, και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές. Θα πρέπει να προωθηθούν βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στην κρατική μηχανή έτσι που να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργεί με ταχύτητα, ποιότητα, αποτελεσματικότητα και πιο χαμηλό κόστος ξεπερνώντας γραφειοκρατικές και άλλες αγκυλώσεις και να μετατραπεί σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό μοντέλο», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν τα πιο πάνω αλλά και  για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, για να εμπεδωθεί ένα σύστημα αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, ως επίσης και για καλύτερες, ταχύτερες και ποιοτικότερες  υπηρεσίες προς τον ιδιωτικό τομέα, τον επιχειρησιακό κόσμο και για το σύνολο των πολιτών γενικότερα.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης χαιρέτισε το θετικό πνεύμα στην Επιτροπή και επιφυλάχθηκε όσον αφορά το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα τους αποσταλεί τις επόμενες μέρες. Πρόσθεσε ότι το θέμα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά τη νοοτροπία από την οποία διακατέχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι με τελικό αποδέκτη την εξυπηρέτηση του απλού πολίτη. Παράλληλα είπε ότι κατανοεί πλήρως το θέμα που τέθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή και εξέφρασε την ελπίδα να συζητηθεί τις επόμενες μέρες και να γίνει αποδεκτό.

Πηγή – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω