Επιτροπή Εργασίας: Νομοσχέδιο για μη διακοπή επιδόματος αναπηρίας για δικαιούχους επικαρπίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία δεν είναι αξιοποιήσιμη ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, λόγω εγγραφής δικαιώματος επικαρπίας στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανεξαρτήτως της αξίας της υπό αναφορά ιδιοκτησίας και του χρόνου που η εν λόγω εγγραφή έλαβε χώρα, να μην λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας που δύναται να κατέχει πρόσωπο ή άλλο μέλος της οικογενειακής του μονάδας, για να είναι δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διορθώνεται μια σοβαρή στρέβλωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διασφαλίζεται η παροχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε πολίτες που χρήζουν στήριξης και βοήθειας. 

Νομοσχέδιο για μη διακοπή επιδόματος αναπηρίας για δικαιούχους επικαρπίας 

Νομοσχέδιο για επίλυση του προβλήματος που προκύπτει όταν άτομα με αναπηρία κατέχουν σπίτι με επικαρπία, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το κράτος να προχωρεί στην αποκοπή του επιδόματος αναπηρίας, αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Το θέμα συζητήθηκε Επιτροπή Εργασίας, ύστερα από πρόταση νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ- Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης.  

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή Εργασίας συζήτησε την πρόταση νόμου που κατέθεσε για να επιλυθεί το πρόβλημα της διακοπής του επιδόματος αναπηρίας, όταν ο ανάπηρος δεχτεί από τον πατέρα ή την μητέρα του ή άλλο συγγενή οικία με επικαρπία. 

Πρόσθεσε ότι ύστερα από την τρίτη φορά που συζητήθηκε το θέμα, η Υπηρεσία Επιδομάτων του Υφυπουργείου Πρόνοιας συμφωνεί, με κάποιες διαφοροποιήσεις που έφερε, ώστε να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα. Με τη λύση αυτή, όπως είπε ο κ. Τρυφωνίδης, ο ανάπηρος όταν δέχεται την πρώτη κατοικία από συγγενικό του πρόσωπο με επικαρπία δεν θα διακόπτεται το επίδομα αναπηρίας. 

Χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εξέλιξη, αφού όπως είπε, εδώ και έναν χρόνο υπάρχουν ανάπηροι που τους διακόπηκε το επίδομα αναπηρίας, γιατί είτε δέχτηκαν σπίτι με επικαρπία οι ίδιοι είτε τα ανήλια παιδιά τους. 

Πρόσθεσε ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και της Υπηρεσίας Επιδομάτων και του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας, αυτή η διαφοροποίηση να έρθει με σχετικό νομοσχέδιο από το Υφυπουργείο με ταχύτατους ρυθμούς. Είπε επίσης ότι η Νομική Υπηρεσία έχει υποσχεθεί ότι θα το επεξεργαστεί άμεσα για να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και να οδεύσει προς ψήφιση. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων που εισάγονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά. Επίσης, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν πρόνοιες των κανονισμών που αφορούν:   

(α) τους ορισμούς (π.χ. του ανελκυστήρα, ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρα και του ιδιοκτήτη ανελκυστήρα),   

(β) το πεδίο εφαρμογής και τις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα μόνο αντικειμένων με ονομαστική ταχύτητα μικρότερη των 0,15 m/s),   

(γ) τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ανελκυστήρων, των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων, 

(δ) τα αδικήματα και τις ποινές,    

(ε) τα κριτήρια για την έγκριση των συντηρητών ανελκυστήρων και των εξουσιοδοτημένων ελεγκτών ανελκυστήρων.   

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, δεν αναμένεται ότι θα προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, αλλά βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ανελκυστήρων. Επίσης, δεν αναμένεται να προκύψει πρόσθετο κόστος για τους ιδιοκτήτες ανελκυστήρων που σήμερα τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους ανελκυστήρες. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη ή επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ταλαιπωρία που υφίσταται σημαντικός αριθμός Ελλήνων πολιτών, αλλά και Κυπρίων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν θεσμοθετημένη κοινωνική σύνταξη ή επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων στην Κύπρο. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα