Επιτροπή Ελέγχου: 24 ποινικές και 212 αστικές υποθέσεις σε σχέση με τον Συνεργατισμό

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 2/12/2021, εξέτασε θέματα που αφορούν:

  • Τον έλεγχο των διαδικασιών με τις οποίες η πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα/ΚΕΔΙΠΕΣ διαπραγματεύτηκε και τελικά συνομολόγησε τη Συμφωνία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την Altamira.
  • Τον έλεγχο των διαδικασιών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας/ΚΕΔΙΠΕΣ από την Altamira.
  • Τον τρόπο λειτουργίας ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira.

Δηλώσεις:

Προς διερεύνηση 24 ποινικές και 212 αστικές υποθέσεις σε σχέση με την πρώην ΣΚΤ

Το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε στην Αστυνομία 24 υποθέσεις για διερεύνηση πιθανών αδικημάτων στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ενώ η ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα δώσει στην Αστυνομία συνολικά 212 υποθέσεις για διερεύνηση πιθανών αστικών αδικημάτων, όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή, η οποία συνέχισε την εξέταση των ζητημάτων που αφορούν την πρώην ΣΚΤ, το κράτος, το οποίο έχει ήδη λάβει από την ΚΕΔΙΠΕΣ σε ρευστό ποσό ύψους €510 εκατομμυρίων, εκτιμά ότι θα λάβει επιπλέον €3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2027.

Κατά τη σημερινή συνεδρία, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι η ΣΚΤ «ξεπουλήθηκε» στην Ελληνική Τράπεζα έναντι τιμήματος €75 εκατ. το 2018, ενώ σύμβουλοι της ΣΚΤ είχαν αποτιμήσει την αξία της τράπεζας στα €275 εκατ., με αποτέλεσμα η Ελληνική να γράφει αρνητική υπεραξία ύψους €297,5 εκατ. «Ουσιαστικά η Ελληνική αγόρασε κάτι πιο χαμηλά από την αξία της. Αυτό είναι ο ορισμός του ξεπουλήματος, κύριε πρόεδρε», είπε ο κ. Μιχαηλίδης.

Αναφορικά με την οικονομική ζημιά που υπέστη η Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως είναι πολύ σημαντικό η ΚΕΔΙΠΕΣ να κινηθεί εναντίον όσων εμπλέκονται για πρόκληση ζημιάς συνεπεία των πράξεων και παραλείψεών τους και σημείωσε ότι είναι σημαντικό η Δημοκρατία να στραφεί σε όσους δεν είχαν «καθήκον επιμέλειας» έναντι μόνον της ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως τον τέως ΥΠΟΙΚ.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, Γεώργιος Αρέστη χαρακτήρισε μύθευμα το ότι ο Συνεργατισμός υπέστη ζημιές λόγω του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, λέγοντας ότι από τα συνολικά δάνεια του συνεργατικού πιστωτικού τομέα το 50% ήταν επιχειρηματικά.

Για την ανάθεση στην Αλταμίρα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €6 δισ., ο κ. Αρέστης επανέλαβε πως ο τρόπος με τον οποίο έγινε ανάθεση ήταν αδιαφανής και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και υπενθύμισε ότι δύο άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στις συζητήσεις εργάζονται τώρα στην Αλταμίρα. Παράλληλα μίλησε για εκδικητική συμπεριφορά κατά τόσο του ιδίου όσο και του γιου του από την ΚΕΔΙΠΕΣ και την Αλταμίρα.

Απαντώντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε επί του θέματος ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της διαρροής των στοιχείων του ιού του κ. Αρέστη «είτε από εμάς και οποιουσδήποτε άλλους», προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι σε επαφή με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «διότι μας προβλημάτισε πολύ να βλέπουμε προσωπικά δεδομένα πελατών μας στον τύπο».

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών διαφώνησε με τη θέση του κ. Αρέστη ότι το νομικό πλαίσιο δεν προκάλεσε ζημιά στην πρώην ΣΚΤ, λέγοντας ότι ήταν αναποτελεσματικό και γι’ αυτό τον λόγο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όταν ενέκρινε την κρατική στήριξη για τη μεταφορά μέρους των εργασιών της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα, είχε θέσει ως προϋπόθεση την βελτίωση του πλαισίου.

Παράλληλα, ο κ. Παντελή είπε πως το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι μέχρι το 2027 το κράτος θα λάβει συνολικά €3 δισ. ως αποπληρωμή της κρατικής στήριξης, ενώ ήδη έχουν ληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ ποσό €0,51 δις σε ρευστά και άλλα €140 εκατ. σε ακίνητα.

Παράλληλα, ο κ. Παντελή είπε πως το ΥΠΟΙΚ κατήγγειλε στην Αστυνομία 24 υποθέσεις για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων, που αφορούν πρώην διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους πιστωτικών ιδρυμάτων. «Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη», είπε.

Σημείωσε παράλληλα πως η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της ΚΕΔΙΠΕΣ διερευνά συνολικά 212 υποθέσεις για πιθανά αστικά αδικήματα, που αφορούν τις συνθήκες παραχώρησης δανείων, προσθέτοντας πως αρκετές από τις υποθέσεις αυτές αναφέρονται και στο πόρισμα της επιτροπής Αρέστη.

Από την πλευρά του, ο Μάριος Παπαδόπουλος είπε πως ο φάκελος της διερεύνησης των υποθέσεων, που αφορούν αστικά αδικήματα αναμένεται να δοθούν στην Αστυνομία εντός Φεβρουαρίου.

Εξάλλου, η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Πολίνα Ευθυβούλου ανέφερε ότι η Αστυνομία κατόπιν οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας διερευνά ποινικά πέραν των 30 υποθέσεων, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, καθώς, όπως εξήγησε, οι υποθέσεις, που τυγχάνουν διερεύνησης χωρίζονται σε θεματικές.

Είπε επίσης ότι έχει ολοκληρωθεί η λήψη συμπληρωματικών καταθέσεων από την Αστυνομία μετά από υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας και ότι αναμένεται να δοθεί στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος των καταθέσεων.

Σημείωσε εξάλλου, πως στις υποθέσεις που διερευνώνται ποινικά περιλαμβάνεται και η διερεύνηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διαπραγμάτευση και η υπογραφή συμφωνίας με την Αλταμίρα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφιος Κουλλά υπεραμύνθηκε της συναλλαγής πώλησης του Συνεργατισμού ως μια επωφελή ενέργεια που εμπέδωσε την σταθερότητα, τη δυνατότητα δανεισμού της Δημοκρατίας και τη δυνατότητα διαχείρισης άλλων κρίσεων.

Σημειώνοντας ότι ήδη η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει επιστρέψει €510 εκατομμύρια στο κράτος, ο κ. Κουλλά είπε πως με τη σωστή διαχείριση ανάκτησης ενός «τεράστιου ποσού», προσθέτοντας δε πως με την εξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνικό φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για όλο το τραπεζικό σύστημα αναμένεται να γίνει «πιο σοβαρή και πιο στοχευμένη κοινωνική πολιτική μέσα από τον θεσμό που θα δημιουργηθεί».

Σε αντίθετο μήκος κύματος, οι αναφορές του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, ο οποίος ανέφερε πως «ο τέως ΥΠΟΙΚ, οι κουμπάροι και οι συνεργάτες του οδήγησαν τον Συνεργατισμό στο κλείσιμο και στο ξεπούλημά του σε ιδιωτική τράπεζα», χαρακτηρίζοντας τη συναλλαγή ως «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε στις διαβεβαιώσεις από τη Νομική Υπηρεσία ότι έχουν ανακριθεί όλοι όσοι εμπλέκονται στο όλο θέμα αλλά και στη διαβεβαίωση από την ΚΕΔΙΠΕΣ ότι μέχρι τον Φεβρουάριο θα δοθούν στοιχεία στην Αστυνομία για διερεύνηση πιθανών αστικών αδικημάτων. Σημείωσε δε πως τα χρονοδιαγράμματα θα είναι ασφυκτικά παρά την έγκριση της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ που επέκτεινε τον χρόνο παραγραφής αστικών αδικημάτων από τα τρία στα τέσσερα χρόνια.

Τέλος, ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης είπε πως αναμένουν να δουν ποιος θα πληρώσει για την κακοδιαχείριση στον Συνεργατισμός, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «την κακοδιαχείριση θα την πληρώσει, όπως πάντα ο δανειολήπτης, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει τη λυπητερή».

Αναφορικά με τους στόχους του ΥΠΟΙΚ για είσπραξη ποσών από την ΚΕΔΙΠΕΣ έναντι της κρατικής βοήθειας, ο κ. Παπαδούρης είπε πως θα εισπραχθούν άλλα €3 δισ., «πουλώντας ή ξεπουλώντας τις περιουσίες του κόσμου» κάτι που θα οδηγήσει σε φτωχοποίησή του.

«Απλά να ικανοποιήσουμε τους στόχους και τα νούμερα που έχει θέσει το ΥΠΟΙΚ αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος», είπε.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Σύντομα αποφάσεις για αδικήματα στο Συνεργατισμό

Stockwatch: Διερευνώνται 236 υποθέσεις δανεισμού από Συνεργατισμό

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά