Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως – Θέση Ανώτερου Υπολογιστή Ποσοτήτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδιο υπηρεσία για θέση Ανώτερου Υπολογιστή Ποσοτήτων (Κλ. Α13 (ii)), η οποία δημιουργήθηκε για την κάλυψη της ανάγκης οργάνωσης και διαχείρισης του Κλάδου Προσφορών και Επιμετρήσεων, ο οποίος υπάγεται στον Τομέα Οίκησης και Πολεοδομικών Έργων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πολεοδομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

27 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα