Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς Μη Εμπορικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές για τις συνθήκες ιδιωτικής κράτησης των σκύλων. Οι εν λόγω κανονισμοί θα αποτελούν τη κύρια βάση για την αξιολόγηση των συνθηκών ευημερίας στους ιδιωτικούς χώρους διατήρησης των σκύλων, κάτι που σήμερα απουσιάζει. 

Ανάμεσα στις βασικές πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών, περιλαμβάνονται: 

(α) Απαιτήσεις σε σχέση με τα υλικά, την ασφάλεια και την υγιεινή του χώρου διατήρησης των σκύλων και την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες. 

(β) Προδιαγραφές του χώρου ανάλογα με το είδος και τις διαστάσεις του σκύλου, ώστε να επιτρέπει στο ζώο να κινείται ελεύθερα, να βλέπει και να ακούει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο και να επικοινωνεί με τον ιδιοκτήτη του. 

(γ) Υποχρέωση εξασφάλισης στο ζώο ξεχωριστού χώρου ανάπαυσης με μαλακή επιφάνεια.

(δ) Απαιτήσεις για την καθαριότητα του χώρου διατήρησης των σκύλων και την παροχή τροφής και νερού. 

(ε) Όροι αναφορικά με τον αριθμό των σκύλων σε κάθε χώρο και τις ελάχιστες διαστάσεις ανά ζώο. 

(ζ) Υποχρέωση για παροχή καθημερινά στον σκύλο ευκαιριών άσκησης και περιπάτου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Ζώα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα