Οι περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και Άλλα Συναφή Θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός της τροποποίησης των πιο πάνω Κανονισμών είναι η προσθήκη φράσης εντός του Κανονισμού 12(1), έτσι ώστε κατά τη λήψη απόφασης οργάνων και αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και εφόσον υπάρχει πλειοψηφία των παρόντων μελών, να μην λαμβάνονται υπόψη οι λευκές και άκυρες ψήφοι κατά τη λήψη απόφασης, αλλά μόνο η πλειοψηφία μεταξύ θετικών και αρνητικών ψήφων. Με αυτή τη ρύθμιση διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εκλογές, ΤΕΠΑΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα