Οι περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής σε Θύματα Διακρίσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024

Σκοπός των κανονισμών είναι η ρύθμιση του καθεστώτος συνεργασίας της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση με δικηγόρους καθώς και η παραχώρηση σε αιτήτριες και αιτητές ανεξάρτητης συνδρομής, της ελεύθερης επιλογής δικηγόρου.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

22 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα