Ο περί της Ασφάλειας των Οργανωμένων Παραλιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών αναφορικά με την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις οργανωμένες παραλίες και άλλες παραλίες οι οποίες καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ».  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παραλίες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κυριάκος Χατζηγιάννης

Ημερολόγιο

22 Φεβρουαρίου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα