Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι: 

(α) η καλύτερη ομαδοποίηση και οργάνωση των κανονισμών, ώστε να γίνουν πιο εύχρηστοι και λειτουργικοί μέσα από αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων, 

(β) η ένταξη πιο σωστών ορισμών οι οποίοι να μην επιδέχονται παρερμηνειών,  

(γ) η επικαιροποίηση των κανονισμών στη βάση της σημερινής πραγματικότητας, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία και των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

(δ) οι αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν σε θέματα ομαλής λειτουργίας των σχολείων, παιδαγωγικών μέτρων ανάπτυξης κοινωνικής συμπεριφοράς, αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρύθμισης θεμάτων αδικαιολόγητων απουσιών κ.λπ., ώστε να καλυφθούν κενά που κατά καιρούς παρατηρήθηκαν και να ενσωματωθούν αλλαγές στις πολιτικές του Υ.Π.Α.Ν., οι οποίες έχουν διαμορφωθεί/υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

25 Απριλίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα