Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Ηλεκτρισμό) Κανονισμοί του 2021, Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021

Θέσπιση κανονισμών και κατάργηση των ισχυόντων περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικών Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους που προκύπτουν από την παραγωγή, τον μετασχηματισμό, τη μετατροπή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εκμετάλλευση, τον έλεγχο ή τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους εργασίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα