Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε οι πράξεις που διενεργήθηκαν μεταξύ 22 Φεβρουαρίου 2021 και 17 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων και αφορούσαν πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας, να απαλλάσσονται από την επιβολή τέλους η οποία αφορά πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ή μεταβίβαση μετοχών εταιρείας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλέκος Τρυφωνίδης

Ημερολόγιο

30 Νοεμβρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων

8 Δεκεμβρίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

18 Ιανουαρίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα